�llamos�t�s el�tt a brit bankok, megugrott az �rfolyamuk

2008.10.09. 12:51

A brit korm�ny ak�r 30 sz�zal�kos r�szesed�st szerezhet az orsz�g legnagyobb bankjai k�z�l n�gyben is. Mindez annak az 50 milli�rd fontos (87 milli�rd doll�ros) seg�lynek a r�sze, amelyet szerd�n jelentett be a londoni kabinet. Minderre a Sanford C. Bernstein Ltd. szak�rt�i h�vt�k fel a figyelmet a Bloomberg h�rad�sa szerint.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A Gordon Brown minisztereln�k �s Alastair Darling p�nz�gyminiszter nev�vel f�mjelzett brit bankment�s els�bbs�gi r�szv�nyek v�s�rl�s�ra vonatkozik, �s �gy jav�tan� a Royal Bank of Scotland (RBS) Group, a Barclays, a Lloyds TSB Group, az HBOS �s n�gy m�sik hitelez� t�keell�totts�g�t. Ehhez kapcsol�dik mintegy 250 milli�rd font �rt�kben m�g t�bb k�lcs�n garant�l�sa is, amib�l a Bank of England, a brit jegybank legal�bb 200 milli�rdot �ll majd.

Ugyanakkor elemz�k r�mutatnak arra, hogy a ment�akci� a r�szv�nyek felh�gul�s�t eredm�nyezheti, vagyis egy r�szv�ny szavazati ar�nya cs�kkenni fog az �llami beavatkoz�s miatt. Az �llam ugyanis 20-30 sz�zal�kos r�szesed�st is szerezhet a bankokban.

Amerik�ban is hasonl�ra k�sz�lnek

Mindez egybecseng a hasonl� amerikai kezdem�nyez�sekkel is. Henry Paulson, az amerikai p�nz�gyminiszter a napokban meglebegtette p�ld�ul annak a lehet�s�g�t is, hogy a kongresszus �ltal j�v�hagyott amerikai bankment� csomag v�grehajt�sakor az USA ak�r be is fektethet a bankokba.

Mik�zben a bankok emelkedtek cs�t�rt�k�n az eur�pai t�zsd�ken, a Bloomberg felh�vja a figyelmet arra, hogy a p�nzpiacok m�g nem �ledtek �jj�. A benchmarknak, vagyis m�rt�kad�nak sz�m�t� Libor, a londoni, doll�rban jegyzett bankk�zi kamatl�b ugyanis tov�bb emelkedett. Annak ellen�re dr�gultak a hitelek, hogy a jegybankok glob�lis kamatcs�kkent�st hajtottak v�gre szerd�n.

Emelked� �rfolyamok

A Libor emelked�se azt is jelzi, hogy m�g mindig kev�s a k�szp�nz a bankk�zi piacon, a p�nzint�zetek nem b�znak egym�sban, nem hiteleznek egym�snak.

A brit bankok t�zsdei �rfolyamai val�ban emelkednek, hiszen az RBS 18 sz�zal�kot nyert, d�lel�tt Londonban, az HBOS a legnagyobb jelz�loghitelez� 31 sz�zal�kot ugrott, a Lloyds TSB, amelyik megveszi az HBOS-t, pedig 8,3 sz�zal�kkal dr�gult. A mostani korrekci� 43 sz�zal�kosra m�rs�kelte az RBS e heti vesztes�g�t.

Mennyit kap az �llam a bankokb�l?

Az RBS v�rhat�an 8 milli�rd fontot kap a brit �llamt�l, m�g a Barclays �s az HBOS 5-5 milli�rdra sz�m�that. A Lloyds TSB 2.5 milli�rdra v�r, �gy a n�gy nagybank �sszesen 20 milli�rdhoz juthat hozz� az �tvenmilli�rdos csomagb�l. Mindennek fej�ben az RBS 35 sz�zal�k�t szerezheti meg az �llam, a Lloyds �s az HBOS egynegyede ker�lhet a korm�ny kez�be, m�g a Barclaysn�l ez az ar�ny 20 sz�zal�kos lehet.

A londoni k�zpont� HSBC Holdings Plc -�Eur�pa legnagyobb bankja -�tegnap, szerd�n bejelentette, hogy nem tervezi a korm�nyseg�ly ig�nybev�tel�t, mert van el�g tartal�ka. A Standard Chartered Plc, amely londoni k�zpont�, de profitj�nak nagy r�sz�t �zsi�ban termeli, szint�n lemondott a t�kep�tl�sr�l, ak�rcsak az Abbey National, amely a spanyol Banco Santander SA brit le�nyv�llalata.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK