A parlament el�tt a bet�tbiztos�t�si javaslat

2008.10.10. 21:29

A p�nz�gyminiszter p�nteken - a kor�bbi bejelent�ssel megegyez� tartalommal - beny�jtotta az Orsz�ggy�l�snek a bet�tbiztos�t�si �sszeghat�r emel�s�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslatot, amely a hitelint�zeti t�rv�nyt m�dos�tja.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A javaslat szerint az Orsz�ggy�l�s �gy rendelkezik, hogy az OBA a befagyott bet�t t�ke- �s kamat�sszeg�t szem�lyenk�nt �s hitelint�zetenk�nt �sszevontan legfeljebb 13 milli� forintig fizeti ki k�rtalan�t�sk�nt, az �nr�sz pedig megsz�nik.

A jelenlegi szab�lyoz�s szerint a k�rtalan�t�si �rt�khat�r 6 milli� forint; a k�rtalan�t�s m�rt�ke 1 milli� forintig sz�z sz�zal�k, az 1 milli� forintot meghalad� r�szre 90 sz�zal�k. A t�rv�nyjavaslat szerint devizabet�t eset�n a k�rtalan�t�s �sszeg�nek, valamint a k�rtalan�t�si �sszeghat�rnak a meg�llap�t�sa - a kifizet�s id�pontj�t�l f�ggetlen�l - a bet�t befagy�sa napj�n �rv�nyes hivatalos deviza�rfolyamon t�rt�nik.

A t�rv�ny a kihirdet�s�t k�vet� harmadik napon l�p hat�lyba. Szili Katalin, az Orsz�ggy�l�s eln�ke cs�t�rt�k�n azt mondta, a parlament h�tf�n a h�zszab�lyt�l val� elt�r�ssel t�rgyalhatja a t�rv�nym�dos�t�st. Veres J�nos p�nz�gyminiszter rem�nyei szerint m�r h�tf�n elfogadja a javaslatot a H�z, �gy egy h�ttel k�s�bb kihirdethetik a jogszab�lyt.