�jabb fordulat, 260 alatt a forint

2008.10.10. 16:16

A reggeli nagy ar�ny� gyeng�l�s ut�n hull�mzott a forint �rfolyama a bankk�zi devizapiacon p�nteken; d�lut�n h�romnegyed h�romkor 262,40/80 forint volt az eur� �rfolyama, egy doll�r 193,50/70 forintot �rt.�Geszti P�l, az ING tradere elmondta az [origo]-nak, hogy d�lut�n n�gy ut�n 260 al� ment a forint vagyis er�s�d�tt. Ugyanakkor szerinte ha a t�zsd�k megint lejjebb mennek, akkor k�nnyen 260 f�l� ugorhat �jra a rendk�v�l volatilis (v�ltoz�kony) piacon a magyar deviza.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A p�nteki keresked�sre a hull�mz�s volt a jellemz�: az eur� kurzusa reggel 272 forintig ugrott, majd megindult a korrekci� - melyben jelent�s szerepe volt a jegybank-eln�k sz�beli intervenci�j�nak is -, ami 262 forint al� nyomta vissza az �rfolyamot. D�lre megint 267 forintig jutott az eur�, d�lut�n h�romra pedig 262,40/80 lett. A napi minimum 259 forint volt, d�lut�n n�gy k�r�l er�s�d�tt ennyire, eztu�n egy kicsit tov�bb javult az �rfolyam: 259 al� is ben�zett a magyar deviza.

A keresked�k nem l�tt�k nyom�t annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank - a sz�beli intervenci�t lesz�m�tva - beavatkozott volna a piaci folyamatok alakul�s�ba - ezt Geszti P�l is meger�s�tette az [origo]-nak.

Nem indokolt az es�s

Beavatkozott a jegybank �s a korm�ny is a fejlem�nyekbe - �llap�totta meg S�r�s Csaba, a Takar�kbank devizaelemz�je. Verb�lisan tett�k ezt S�r�s szerint is, amikor mindkett� azt nyilatkozta, hogy a magyar gazdas�g helyzete nem indokolja a jelenlegi rendk�v�li t�rt�n�seket. Az is jelz�s volt, hogy a k�zponti bank k�sz alapkamat-emel�s mellett b�rmilyen m�s monet�ris politikai eszk�z�kh�z is ny�lni.

A p�nz�gyminiszt�rium is azt nyilatkozta, hogy semmilyen int�zked�st nem z�rnak ki a v�ls�g enyh�t�se c�lj�b�l. A jegybank lehets�ges reakci�jak�nt a kamatemel�s is felmer�lt a forint gyeng�l�s�nek meg�ll�t�s�ra, de ezt senki nem tartja val�sz�n�nek, mert nem tartozik a k�zponti bank hat�sk�r�be az �tmeneti nagyobb �rfolyamv�ltoz�sok orvosl�sa.

B�rmilyen kamatv�ltoz�s j�het?

Ennek ellen�re az MNB h�za t�j�n �gy nyilatkoztak, hogy b�rmilyen ir�ny� kamatv�ltoztat�st elk�pzelhet�nek tartanak. Simor egynapos eur�-swap tendereket �rna ki, amelyek gyakorlatilag kereskedelmi bankoknak ny�jtott r�vid t�v� forintfedezet melletti eur�-hitelek, az eur�-sz�ks�gletek biztos�t�s�ra.

Emellett m�g a k�tv�nypiaci interveni�l�s is sz�ba ker�lt. Ezen k�v�l h�tf�t�l felf�ggesztik a nyugd�jalapok v�laszthat� portf�li�kra vonatkoz� r�szv�nytart�si k�telezetts�geit, ami azt jelenti, hogy �gy korl�tlan m�rt�kben tarthatj�k majd p�nz�ket �llampap�rokban. Igaz, k�rd�ses, hogy ki fogja ezek ut�n a r�szv�nyeken elszenvedett vesztes�g�t azonnal realiz�lni.

A forint miatt esett a zlotyi

A lengyel p�nz�gyminiszter azt nyilatkozta, hogy a zloty is a forint miatt esett, s�t a cseh korona is �tl�pte ma a 25-�s szintet az eur�val szemben, ami eddig stabil ellen�ll�snak bizonyult - S�r�s szerint.

A Goldman Sachs lez�r�sra javasolja a kor�bban aj�nlott zloty/forint short poz�ci�kat. Augusztus k�zep�n az amerikai befektet�si bank az�rt tan�csolta a lengyel deviza elad�s�t a magyar forinttal szemben, mert a lengyel gazdas�gi n�veked�sben lefel� mutat� kock�zatok voltak, ezzel szemben a magyar GDP relat�ve magasabb lett. Most viszont miut�n a magyar gazdas�g j�val t�r�kenyebbnek l�tszik a glob�lis v�ls�gban, �s a forintot is sokkal jobban megingatt�k az ut�bbi napok, a realiz�lt vesztes�gek ellen�re is kisz�llna a kor�bban j�nak v�lt poz�ci�b�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK