Henry Paulson amerikai p�nz�gyminiszter bejelentette: a Bush-korm�nyzat a 700 milli�rd doll�ros seg�lycsomag egy r�sz�b�l p�nzint�zeti r�szv�nyek v�s�rl�s�t tervezi, amire az 1929-es v�ls�g �ta nem volt p�lda az Egyes�lt �llamokban.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A h�t legfejlettebb ipari orsz�g (G7) p�nz�gyminisztereinek tan�cskoz�sa ut�n tartott p�ntek esti sajt�t�j�koztat�j�n Paulson k�z�lte: a program c�lja, hogy az �llami t�keinjekci�t kieg�sz�tend� felb�tor�tsa a mag�nt�ke n�vel�s�t a bankokban.

Paulson szerint kulcsfontoss�g� mag�nbefektet�k-, illetve a t�rsas�gok tulajdon�ban l�v� r�szv�nyek megv�s�rl�sa a piacok stabiliz�l�sa �s a p�nz�gyi rendszer ir�nti bizalom helyre�ll�t�sa �rdek�ben. A p�nz�gyminiszter lesz�gezte: a banki r�szesed�sek megv�s�rl�sa a lehet� legkor�bban megkezd�dik. Paulson arra a k�rd�sre nem v�laszolt, hogy a 700 milli�rd doll�rb�l mennyit ford�tanak befagyott k�vetel�sek, illetve r�szv�nyek megv�s�rl�s�ra.

Eur�p�ban hevesen b�r�lt�k az amerikai sz�vets�gi hat�s�gokat, ami�rt hagyt�k, hogy a Lehman Brothers, a negyedik legnagyobb amerikai befektet�si bank szeptember 15-�n cs�dv�delmet k�rjen.