Oslo 55 milli�rd doll�ros hitelment�sre k�sz�l

2008.10.12. 19:14

Norv�gia 55,4 milli�rd doll�ros k�tv�ny-hitelcser�re k�sz�l. Az �gylet l�nyege az, hogy a bankok �llamk�tv�nyeket kapn�nak ekkora �rt�kben, m�g a p�nzint�zetek cser�be jelz�loghiteleket adn�nak �t az �llamnak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A�l�p�st�l a bankrendszer ir�nti bizalom, illetve a likvidit�s (fizet�k�pess�g) helyre�ll�t�s�t�v�rja az osl�i korm�ny.

A norv�g k�zponti bank okt�ber 15-�re el�re hozta a kamatd�nt� �l�s�t, minthogy jelenleg 5,5 �ves cs�cson tartj�k az alapkamatot a skandin�v orsz�gban. Ennek oka, hogy Norv�gi�ban t�l magas az infl�ci�.�Az �szaki orsz�gban jelenleg az alapkamat�5,75 sz�zal�kos, ezt j�niusban �llap�totta meg a k�zponti bank.

A k�zponti bank a kisebb p�nzint�zeteknek r�gz�tett kamat� k�lcs�n�ket aj�nl fel, amelyek k�t�ves lej�rat�ak - ez a nagyobb bankok kiseg�t�se mellett kieg�sz�t� jelleg� beavatkoz�s lesz a p�nz�gyi rendszerbe.