Bankment�s miatt sz�net lehet Londonban

2008.10.12. 12:55

Vas�rnapi londoni lap�rtes�l�s szerint a brit korm�ny k�sz t�bbs�gi tulajdonba venni a legnagyobb brit bankokat a p�nz�gyi szektor �sszeoml�s�nak megakad�lyoz�sa v�gett. A k�rvonalaz�d� tervek v�grehajt�s�nak idej�re, a h�ten felf�ggeszthetik a keresked�st a Londoni �rt�kt�zsd�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A brit korm�ny a h�t k�zep�n bejelentette, hogy a brit p�nzint�zetek��sszesen 50 milli�rd font k�lts�gvet�si t�keforr�shoz juthatnak; leh�v�s eset�n, a juttat�s fej�ben az �llam els�bbs�gi r�szv�nyeket kapna.

A The Sunday Telegraph forr�sai szerint azonban az �jonnan felmer�lt, radik�lis javaslatok j�val tov�bb mennek a kor�bban�ismertetett ment�tervn�l: Gordon Brown minisztereln�k drasztikusabb l�p�sekre, ak�r a teljes brit bankrendszer �llamos�t�s�ra is r�k�nyszer�lhet. Ezt egy�bk�nt a brit sajt� m�r egy ideje a komoly lehet�s�gek k�z� sorolja.

Csak az �llam seg�thet?

Paul De Grauwe, a leuveni egyetem k�zgazdas�gtan-professzora�a Financial Times-ban azt �rta,�a p�nz�gyi szektor jelenlegi v�ls�g�b�l csak egy ki�t van:�ha a nagy orsz�gok - az Egyes�lt �llamok, Nagy-Britannia, az eur��vezet, esetleg Jap�n - korm�nyai �tveszik gazdas�guk bankrendszer�t, vagy legal�bbis a nagybankokat. A korm�ny az egyetlen olyan int�zm�ny ugyanis, amely meg tudja oldani a likvidit�si v�ls�got, mert amint a bankok az �llam kez�ben vannak, utas�tani lehet �ket arra, hogy b�zzanak egym�sban �s hitelezzenek egym�snak.

A The Sunday Telegraph szerint amikor a brit korm�ny a h�t k�zep�n nyilv�noss�gra hozta 50 milli�rd fontos �llami t�kejuttat�si programj�t, az eredeti sz�nd�k az volt, hogy ennek fej�ben viszonylag csek�ly r�szesed�seket szerez az �rintett�p�nzint�zetekben.�A banki r�szv�nyek �rfolyam�nak meredek zuhan�sa nyom�n azonban a korm�ny most m�r k�sz t�bbs�gi r�szesed�sek �tv�tel�re is a nagybankokban, �llami k�pvisel�ket k�ldve a bankok igazgat�tan�csaiba - �ll a vezet� vas�rnapi konzervat�v �js�gban..

Sz�netelhet a londoni keresked�s

Egy m�sik nagy vas�rnapi brit lap, a The Sunday Times �gy tudja: a n�gy legnagyobb brit bank �sszesen 35 milli�rd font t�kejuttat�st k�r. K�z�l�k a k�t legs�lyosabban megrend�lt helyzet� brit p�nzint�zet, a Halifax-Bank of Scotland (HBOS) - a legnagyobb jelz�logk�lcs�nz� -, valamint a Royal Bank of Scotland 70, illetve 50 sz�zal�ka ker�lhet �llami tulajdonba.

Ez minden id�k legnagyobb �llami bankment� akci�ja lenne, amely a keresked�s felf�ggeszt�s�hez is vezethet a�londoni r�szv�nyb�rz�nnnek. A keresked�s sz�netelt�s�nek c�lja, hogy�a piacnak legyen ideje megem�szteni a fejlem�nyeket.��
���

KAPCSOLÓDÓ CIKK