Hatvanezer bank�rt dobnak ki Londonban

2008.10.13. 7:52

T�bb mint 60 ezer befektet�si banki �ll�s sz�nik meg a londoni Cityben a s�lyos p�nz�gyi v�ls�g miatt. Ez a t�z �vvel ezel�tti szintre val� visszazuhan�s az egyik legnagyobb f�ggetlen londoni gazdas�gelemz� h�z szerint.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A Centre for Economics and Business Research (CEBR), amely rendszeres progn�zisokat tesz k�zz� a citybeli foglalkoztat�si kil�t�sokr�l, most azzal sz�mol, hogy 2008-ban 28 ezerrel, j�v�re tov�bbi 34 ezerrel cs�kken a banki alkalmazottak sz�ma a londoni p�nz�gyi k�zpontban, ahol tavaly m�g �tlagosan csaknem 353 ezren dolgoztak �gynevezett City t�pus� befektet�si banki munkak�r�kben.

A CEBR h�tf�i el�rejelz�se szerint a hatalmas le�p�t�sek nyom�n 2009-ben �tlagosan kevesebb mint 291 ezer bank�r dolgozik majd a Cityben; ehhez hasonl� citybeli foglalkoztat�st legut�bb 1998-ban m�rtek. A h�z szerint a legs�lyosabban �rintett befektet�si banki szektor a v�llalati finansz�roz�s lesz, mivel a v�llalati egyes�l�si �s felv�s�rl�si tranzakci�k ir�nti kereslet messze a 2007-ben m�rt cs�cs al� zuhan. A CEBR progn�zisa szerint err�l a ter�letr�l a 15 ezer alkalmazott fel�t elk�ldik a k�vetkez� k�t �vben.

A sz�rmaz�kos p�nzpiaci term�kek szakter�let�n is s�lyos, 46 sz�zal�kos le�p�t�ssel sz�molnak a CEBR londoni elemz�i, tekintve, hogy az ilyen "egzotikus" �s nehezen �tl�that� bankterm�kek kereslete gyakorlatilag elp�rolgott. A h�z szerint a hitelpiaci v�ls�g az 1930-a �vek �ta nem l�tott s�lyoss�g� p�nz�gyi kr�ziss� fajult, v�rusk�nt fert�zi a glob�lis piacot �s vil�ggazdas�gi recesszi�val fenyeget.

Az el�rejelz�s szerint ha majd a por le�lepszik, egy eg�sz m�sfajta City k�pe fog kibontakozni: sokkal szigor�bbak lesznek a szab�lyoz�k �s kock�zatkezel�si elj�r�sok, �s nagyobb hangs�lyt kap a tranzakci�k el�tti gondos vizsg�lat.

A CEBR a minap a citybeli pr�miumok meredek zuhan�s�t is j�solta: m�lt h�ten err�l kiadott k�l�n progn�zis�ban 3,553 milli�rd fontra becs�lte a City befektet�si banki alkalmazottainak kiosztand� idei jutalmak �sszeg�t. Ez csaknem �tmilli�rd fonttal kevesebb lenne a tavalyi 8,514 milli�rd fontn�l, �s 60 sz�zal�kkal maradna el minden id�k legmagasabb pr�mium�sszeg�t�l, a 2006-os jutalmaz�si szezonban kifizetett 8,808 milli�rd fontt�l.

A CEBR szerint j�v�re m�g az idein�l is v�konyabbak lesznek a pr�miumbor�t�kok a Cityben: 2009 v�g�re a h�z 2,769 milli�rd font �sszjutalmat j�sol a londoni bank�roknak. Ez az �sszeg m�r 70 sz�zal�kkal lenne kevesebb a 2006-os cs�cspontn�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK