Br�sszeli �tmutat� bankment�knek

2008.10.13. 18:20

�tmutat�t adott ki az Eur�pai Bizotts�g h�tf� d�lut�n arr�l, milyen felt�telek biztos�t�s�val garant�lhatj�k az eur�pai uni�s tagorsz�gok, hogy a p�nz�gyi v�ls�g miatt bajba ker�lt bankjaiknak tervezett �llami t�mogat�sukat Br�sszel gyorsan j�v�hagyja.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A bizotts�g egy�ttal eml�keztetett arra, hogy az uni�s szab�lyok lehet�v� teszik az �llami t�mogat�st neh�z gazdas�gi id�kben, de m�g ekkor is tiltj�k a verseny megzavar�s�t a korm�nyseg�ts�ggel.

Az "uni�s korm�ny" �tmutat�j�ban szerepel a t�mogat�shoz val� diszkrimin�ci�mentes hozz�f�r�s b�rmely bajba ker�lt bank sz�m�ra, az �llami elk�telezetts�g id�beni korl�tozotts�ga (azaz az int�zked�s fel�lvizsg�lata a v�ls�g elm�lt�val), vil�gosan c�lzott �s a c�lra korl�tozott int�zked�s kidolgoz�sa, a mag�nszektor "megfelel� ar�ny�" hozz�j�rul�sa, a t�mogat�ssal val� vissza�l�st megakad�lyozni k�pes magatart�si szab�lyok, valamint a p�nz�gyi �gazat eg�sz�re vonatkoz� szerkezeti ut�int�zked�sek kidolgoz�sa.

Amennyiben egy adott t�mogat�si csomag ezeket a felt�teleket teljes�ti, a bizotts�g ak�r 24 �r�n bel�l kedvez� v�lem�nyt ad a t�mogat�sr�l, �s a seg�t� akci� megkezd�dhet.

A k�zlem�ny szerint Br�sszel k�szen �ll arra is, hogy b�rmely EU-korm�ny megkeres�s�re el�zetesen tan�csot adjon egy egy-t�mogat�si csomag kidolgoz�s�hoz.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK