Eur�pai bankment�s 930 milli�rd eur�b�l

2008.10.13. 15:52

H�rom eur�pai orsz�g�j�val t�bbet sz�n bankment�sre, mint az Amerikai Egyes�lt �llamok. N�metorsz�g, Franciaorsz�g �s Sapanyolorsz�g �sszesen 930 milli�rd eur�val akarja seg�teni bankjait, ami kis h�j�n k�tszerese az USA 700 milli�rd doll�ros bankment� csomagj�nak.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

N�metorsz�g h�bor� ut�ni t�rt�net�nek legnagyobb p�nz�gyi ment�csomagj�t, egy 470 milli�rd eur�s csomagot fogadott el h�tf�n a berlini korm�ny.

A ment�csomagot Angela Merkel kancell�r ismertette h�tf� d�lut�n a nyilv�noss�g el�tt. A kancell�r rendk�v�li sajt��rtekezlet�n hangs�lyozta, hogy a csomag a p�nz�gyi rendszer stabiliz�l�s�t, a bankokkal szembeni bizalom helyre�ll�t�s�t �s els�dlegesen az �llampolg�rok, nem pedig a bankok �rdekeit szolg�lja.

A csomag k�t f� r�szb�l �ll. A korm�ny, illetve az �llam 400 milli�rd eur� �rt�kben garanci�t v�llal a bankk�zi hitelekre. Tov�bbi 70 milli�rd �rt�kben pedig k�zvetlen p�nz�gyi t�mogat�st ny�jthat az arra r�szorult bankoknak, illetve biztos�t�t�rsas�goknak.

A kancell�r - aki a korm�ny nev�ben a m�lt h�ten teljes k�r� garanci�t v�llalt a mag�nszem�lyek megtakar�t�saira - hangs�lyozta: a kialakult helyzetben az �llamnak v�llalnia kellett a ment�csomagb�l fakad� k�telezetts�geket. Az int�zked�scsomagot egy �j p�nzpiaci rendszer els� �p�t�k�v�nek nevezte.

A francia korm�ny 360 milli�rd eur�t ad

Franciaorsz�g �sszesen �s maxim�lisan 360 milli�rd eur�ig t�mogatja a bankk�zi hitelforgalmat �s er�s�ti meg a p�nz�gyi v�ls�gban meggyeng�lt bankokat.

A francia �llam 320 milli�rd eur�ig ny�jt "norm�l piaci �ron fizet�s" garanci�t a bankk�zi hitelekre, �s 40 milli�rd eur�t sz�n a neh�z helyzetbe jutott bankok felt�k�s�t�s�re - jelentette be h�tf�n a rendk�v�li korm�ny�l�st k�vet�en Nicolas Sarkozy �llamf�.

A francia eln�k szerint jelenleg a legfontosabb a bankk�zi hitelek piac�nak �jraind�t�sa, ugyanis a bankoknak nincs likvidit�suk tev�kenys�geik folytat�s�hoz, s ez�rt meg kellett teremteni annak a felt�teleit, hogy a p�nz �jra elkezdjen mozogni. A bank�gazat finansz�roz�s�hoz a francia �llam egy k�l�n szervezetet is l�trehoz.

Spanyolorsz�g 100 milli�rd eur�val seg�t

A spanyol korm�ny h�tf�n bejelentette: 100 milli�rd eur�s garanciaalapot hoz l�tre a helyi bankk�zi hitelez�s el�seg�t�s�re. Mint a minisztereln�k k�z�lte, ez a garanciaalap az �llam idei tev�kenys�g�t t�mogatja a hitelez�sben.

A spanyol bejelent�sre az eur��vezeti tagorsz�gok vezet�inek vas�rnapi tan�cskoz�s�t k�vet�en ker�lt sor, ahol elvi egyezs�g j�tt l�tre a bankok k�z�tti hitelez�s garanci�val val� t�mogat�s�r�l, eg�szen 2009 v�g�ig. Egy k�z�s garanciaalap helyett azonban az egyes tagorsz�gokra h�rult a saj�t garanciav�llal�ssal kapcsolatos elhat�roz�s, illetve v�grehajt�s.

A spanyol minisztereln�k azt is tudatta, hogy 2009-re nincs m�g garanciav�llal�s, mert azt a j�v� �vi k�lts�gvet�sbe be kell m�g �p�teni, �s ez vonatkozik a tov�bbi �vekre is, melyekre vonatkoz�an a garancia �sszegeit m�g megvizsg�lj�k. T�rv�nyben hirdetik majd ki, ki lehet az adott garancia felhaszn�l�ja.

Spanyolorsz�gban ilyen, a bankok hitelez�s�t seg�t� garancia m�g nem l�tezett, az�rt sem, mert az orsz�g bankjai eddig fizet�k�pesnek bizonyultak.

A jelent�sek ugyanakkor eml�keztetnek, hogy a napokban jelentette be a spanyol korm�ny 30 milli�rd eur�s p�nzalap �letre h�v�s�t, amely banki r�szv�nyeket v�s�rolna, el�seg�tend� a - nagyon lecs�kkent - hitelez�st, a hozz� sz�ks�ges likvidit�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK