S & P: negat�v figyel�list�n az OTP

2008.10.16. 18:29

A Standard & Poor's hitelmin�s�t� cs�t�rt�k�n lemin�s�t�st val�sz�n�s�t�, negat�v figyel�list�ra tette az OTP Bank �s az OTP Jelz�logbank "BBB plusz" hossz� t�v� �s "A-2" r�vid lej�rat� besorol�s�t - jelentette az MTI.

A hitelk�pess�gi oszt�lyzat "negat�v k�vetkezm�nnyel j�rhat� megfigyel�s�t" r�szint azzal indokolta az int�zet, hogy el�z� nap a magyar szuver�n ad�ss�g szint�n "BBB plusz, A-2" min�s�t�s�t is negat�v figyel�list�ra tett�k, r�szint azzal, hogy "az OTP �s a t�bbi magyarorsz�gi bank meredeken emelked� finansz�roz�si k�lts�gekre �s a nemzetk�zi piacokhoz val� sz�kebb hozz�f�r�sre sz�m�that a glob�lis p�nz�gyi z�rzavar �s a terjed� kock�zatker�l�s okozta n�vekv� makrogazdas�gi kock�zatok miatt, aminek negat�v hat�sa lehet a nemzetk�zi t�ke�raml�sra �s a befektet�i hangulatra".

Egyszersmind megism�telt�k a k�zlem�nyben, hogy az OTP oszt�lyzata "kifejezi (a csoport) uralkod� belf�ldi piaci helyzet�t, er�teljes �s eg�szs�gesen ir�ny�tott �zlet�t, sokoldal� k�z�p- �s kelet-eur�pai eredm�nytermel� k�pess�g�t �s er�s nyeres�gess�g�t". Mindezt "r�szben ellens�lyozza a k�z�p- �s kelet-eur�pai orsz�gokban esetleg bizonytalann� �s kock�zatoss� v�lhat� m�k�d�si k�rnyezet, a k�lcs�nz�s gyors n�veked�s�b�l �s a jelent�s belf�ldi devizahitelez�sb�l sz�rmaz� hitelkock�zat �s a bank m�rs�kelt t�ke�rt�ke" - �rt�k a Standard & Poor's elemz�i.

A Standard & Poor's v�rhat�an k�t-h�rom h�napon bel�l d�nt a megfigyel�s eredm�ny�r�l. Megjegyezt�k, hogy a magyar korm�ny �s a k�zponti bank int�zked�seket vezet be a magyar p�nz�gyi piacok f�ler�s�t�s�re, r�szben az Eur�pai K�zponti Bank t�mogat�s�val - ezek k�vetkezm�nyei is befoly�solj�k majd a megfigyel�st.