CIB: El�t�rbe ker�lnek a forinthitelek

2008.10.17. 16:59

A j�v�ben a devizahiteleken bel�l n� majd az eur�hitelek ar�nya a sv�jci frankkal szemben, mik�zben a forinthitelek relat�v versenyk�pess�ge javulni fog - mondta T�r�k L�szl�, a Banksz�vets�g aleln�ke, a CIB Bank vez�rigazgat�ja p�nteken az MTI k�rd�s�re.

A magyar bankrendszer c�lja, hogy a gazdas�g �s a lakoss�g hitelig�nyeit kiel�g�tse, s ez az �zletpolitika nem v�ltozott - jelentette ki T�r�k L�szl�.

A vez�rigazgat� hozz�tette: a CIB, ak�rcsak a magyar bankrendszer, a j�v�ben is k�n�l devizahitelt azoknak az �gyfeleknek, akik megfelelnek a hitelez�s prudenci�lis, azaz szigor� �s biztons�gos szab�lyainak.

Jelenleg a bankrendszer hiteleinek 63 sz�zal�k�t teszik ki a devizahitek, a CIB-n�l kiss� magasabb, 66 sz�zal�kos az ar�ny - jelezte T�r�k L�szl�.

V�lem�nye szerint a j�v�ben a sv�jcifrank-alap� devizahitelek a deviza el�rhet�s�ge �s kamat�raz�sa nyom�n kock�zatosabbak lesznek, ez�rt v�rhat�an az eur�hitelek ar�nya nagyobb teret nyer a sv�jci frankkal szemben.

A j�v�ben bizony�ra t�bben v�lasztj�k majd a forinthiteleket annak eredm�nyek�ppen, hogy a forinthitelek relat�v versenyk�pess�ge javul a devizakamatok �s a forintkamatok k�zeled�se nyom�n - magyar�zta a vez�rigazgat�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK