Minden francia bankot �tvil�g�tanak

2008.10.17. 16:50

A francia Caisse d'�parge bank 600 milli� eur�t vesz�tett egy t�zsdeincidensben a m�lt heti p�nik idej�n - k�z�lte p�nteken a bank vezet�s�ge.

Az incidens a k�zlem�ny szerint a megtakar�t�si bank k�zponti p�nzt�r�nak (CNCE) derivat�v term�kekkel foglalkoz� tev�kenys�ge sor�n t�rt�nt. A vesztes�get - amelyre a bels� ellen�rz�s szok�sos elj�r�sa sor�n der�lt f�ny - saj�t tev�kenys�g�nek sz�ml�ja �rja a bank.

Tekintettel a 20 milli�rd eur�s tartal�kra �s annak likvidit�s�ra, a vesztes�g nem �rinti a bankcsoport p�nz�gyi stabilit�s�t, �s semmilyen k�vetkezm�nnyel nem j�r a sz�mlatulajdonosok bet�teire - hangs�lyozza a CNCE.

Sajt��rtes�l�sek szerint a bank p�nz�gyi igazgat�j�t azonnali hat�llyal elbocs�tott�k, az incidens�rt felel�s csapat, f�ltucatnyi br�ker ellen pedig szankci�kat rendeltek el.

A Banque de France, a francia jegybank nem k�v�nta a t�rt�nteket komment�lni. Christine Lagarde gazdas�gi miniszter azonban felsz�l�totta a francia bankfel�gyeleti szervet, hogy azonnal �ll�tson fel vizsg�l�bizotts�got annak kivizsg�l�s�ra, hogy mi t�rt�nt a Caisse d'�parge-n�l, valamint rendeljen el vizsg�latot valamennyi francia p�nzint�zetn�l annak ellen�rz�s�re, hogy betartj�k-e a piacellen�rz�si szab�lyokat.

A gazdas�gi miniszter v�lem�nye szerint se k�rd�jelezi meg a vesztes�g a Caisse d'�parge stabilit�s�t.

Kisziv�rgott inform�ci�k szerint a Caisse d'�parge vesztes�g�nek oka, hogy a bank derivat�v term�kek�rt felel�s csapata egyszer�en nem tartotta be a t�zsd�n befektethet� �sszeghat�rokat, annak ellen�re, hogy a "piaci k�r�lm�nyekre val� tekintettel" erre vonatkoz� instrukci�kat kapott a bank vezet�s�g�t�l. A Caisse d'�pargne ugyanis j�niusban �gy d�nt�tt, hogy egy �v alatt fokozatosan megsz�nteti a t�l kock�zatosnak �t�lt t�zsdei tev�kenys�g�t.

A 600 milli� eur�s vesztes�g azon a h�ten k�vetkezett be, amikor a Caisse d'�pargne bejelentette, hogy a p�nz�gyi v�ls�g miatt felgyors�tja a Banque Populaire-rel tervezett f�zi�j�t, amellyel a Cr�dit Agricole ut�n a m�sodik legjelent�sebb francia megtakar�t�si bank j�nne l�tre. A vezet�s�g szerint a vesztes�g nincs semmilyen hat�ssal a tervezett egyes�l�sre.

A m�lt heti p�nik idej�n a p�rizsi t�zsde, a CAC 40 is fenn�ll�s�nak legnagyobb, 22 sz�zal�kos vesztes�g�t regisztr�lta.

Az �v elej�n egy m�sik francia bankn�l, a Soci�t� G�n�rale-n�l t�rt�nt hasonl� eset. A bank 4,9 milli�rd eur�s vesztes�g��rt egyetlen alkusz�t, J�rome Kervielt tartotta felel�snek, akit az�ta is azzal v�dolnak, hogy fedezet n�lk�l k�t�tt hat�rid�s meg�llapod�sokat a p�nzpiacokon, �sszesen 50 milli�rd eur� �rt�kben, amelyeket fikt�v tranzakci�kkal pr�b�lt elfedni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK