OTP Bank: 250 milli�s k�tv�nykibocs�t�s

2008.10.17. 18:18

Az OTP Bank minimum 250 milli� forint �sszn�v�rt�ken, 10 ezer forint n�v�rt�k�, 10 sz�zal�k fix kamatoz�s� k�tv�nysorozatot �rt�kes�t, nyilv�nos forgalomba hozatallal - k�z�lte a bank a B�T honlapj�n p�nteken.

A k�tv�nyek lej�rata 2009. okt�ber 31., a jegyz�si id�szak 2008. okt�ber 20-31-ig tart, a forgalomba hozatal napja 2008. okt�ber 31.

A k�tv�ny jegyz�s�ben kiz�r�lag term�szetes szem�lyek vehetnek r�szt, valamint a m�sodpiaci likvidit�s biztos�t�sa �rdek�ben a forgalmaz� OTP Bank Nyrt.

A k�tv�nyek kamat�t lej�ratkor, egy �sszegben fizetik ki, kibocs�t�si brutt� �ruk 100 sz�zal�k, �s n�vre sz�l�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK