A jen 13 �ves cs�csot d�nt�tt

2008.10.24. 22:17

A jap�n jen jelent�sen fel�rt�kel�d�tt az amerikai doll�rral szemben p�nteken. Az �zsiai deviza 13 �ves cs�csot d�nt�tt, miut�n a befektet�k a r�szv�nyek vil�gszerte tapasztalhat� �rfolyames�se miatt ink�bb a jap�n p�nzpiacra sz�llnak be.

A jen hat�ves cs�csra jutott p�nteken az eur�hoz k�pest, mik�zben az eur� k�t�ves m�lypontra ker�lt a doll�rhoz viszony�tva. Rosszul �ll az angol font is, amely 1,53 doll�r/fontra esett. Ennek oka, hogy a brit gazdas�g recesszi�ba ker�lt. Az eur� �s a font gyenges�g�t a Bloomberg szerint az is magyar�zza, hogy sok nyugat-eur�pai bank a bizonytalan kelet-eur�pai piacon hitelezett, �s az orsz�gkock�zatok miatt cs�kkent a bizalom a k�z�s p�nz �s a font ir�nt.

A jen 2,8 sz�zal�kot nyert p�nteken a doll�rral szemben, �s 94,63 jent kellett m�r csak adni egy doll�r�rt p�ntek este f�l t�z k�r�l - magyar id� szerint - New Yorkban. A jen j�rt azonban 13 �ves cs�cson is, 90,93 jen/doll�ros �rfolyamon. Ez 1995 augusztusa �ta nem fordult el�. (Tizenh�rom �vvel ezel�tt a jap�n jent 79,95-�s �rfolyamon jegyezt�k, ami a h�bor� ut�ni id�szak abszol�t cs�cs�nak sz�m�tott.)

A jen 5,1 sz�zal�kot ugrott az eur�hoz k�pest, 125,89 jen/eur�r�l 119,45 eur�ra. J�rt azonban a jap�n p�nz hat�ves cs�cson is az eur�hoz k�pest, ekkor 113,81 jent kellett adni a k�z�s p�nz egy egys�g��rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK