Sérti a versenytörvényt, ha egy érdekképviselet ajánlott díjakat határoz meg tagjai számára - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Magyar Ingatlanszövetség ellen lefolytatott eljárás során.

A GVH tudomására jutott, hogy a Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ) a tagjai számára ajánlásokat fogalmaz meg az "Ingatlanközvetítői szolgáltatások díjszabása" című dokumentumában. Egyrészt sávos százalékos mértékű ajánlást tartalmaz a közvetítői jutalék minimumára és maximumára, másrészt abszolút értékű ajánlást tartalmaz a szakértői díjtételek minimumára, átlagára és maximumára.

Egy másik, "az értékbecslési tevékenység iránydíjszabása" címet viselő dokumentum négy kategóriára bontva határoz meg minimum rezsióradíjakat, attól függően, hogy az értékbecslő személy vagy szervezet mögött milyen képesítés, felelősségbiztosítás, stb. áll. Az Értékbecslési Ajánlás tételesen tartalmazza az "értékelési feladatok becsült időigényét" is.

A MAISZ 584 taggal rendelkező érdekképviselet, amely szervezi és összefogja az ingatlanforgalmazással, -fejlesztéssel, -kezeléssel, -értékeléssel és általában az ingatlannal, továbbá a más ingatlanalapú vagyon- és üzletértékeléssel, valamint a pénzügyi elemzéssel foglalkozó tagokat. A GVH által kifogásolt dokumentumokat a tagvállalkozások maguk dolgozták ki az érdekképviselet szakbizottságaiban, majd véleményezésre megküldték a többi tagvállalkozásnak. Ezt követően azok véleményének figyelembe vételével a szakbizottságok dolgozták ki az ajánlások végső formáját.

A versenyhatóság úgy ítélte meg, hogy a MAISZ azzal, hogy iránydíjakat határozott meg a tagjai számára, megsértette a versenytörvényt. A GVH emiatt elrendelte, hogy az érdekképviselet a megnevezett dokumentumokat a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül távolítsa el a honlapjáról.

Ezen kívül a Magyar Ingatlanszövetség valamennyi tagjának ajánlott levélben kell felhívnia a figyelmét arra, hogy a díjszabást és az iránydíjszabást nem használhatják és azokra az ügyfelekkel való kapcsolatok során nem hivatkozhatnak.

A következő közgyűlésre készítendő írásbeli beszámolóban tájékoztatást kell adniuk arról, hogy, az "Ingatlanközvetítői szolgáltatások díjszabása" és "Az értékbecslési tevékenység iránydíjszabása" címet viselő dokumentumaiban a tagoknak szóló díjajánlást a GVH jogsértőnek minősítette, mivel a gazdasági verseny korlátozását célozzák, ilyen hatást fejthetnek és - részben - fejtenek ki.

Az érdekképviselettel szemben a GVH bírságot nem szabott ki. Az eljárásban ugyanis a GVH figyelembe vette, hogy a jogszabályok még ma is több kamarának engedik meg, hogy ajánlott árat tegyen közzé. Az eljárás során enyhítő körülményként vette számításba a hatóság, hogy a MAISZ nem folytatott fegyelmi vagy etikai eljárást azok ellen, akik eltértek az ajánlásokban foglaltaktól.