Z�gr�b nem t�rgyal a Mollal, �talak�tj�k az INA-t

2008.10.31. 15:10

A horv�t korm�ny elhalasztotta a megbesz�l�seket arr�l, hogy a horv�t INA olajt�rsas�g �llami r�szv�nyeit Mol-r�szv�nyekre cser�lj�k, id�zett p�nteken, neve eml�t�se n�lk�l, egy horv�t korm�nyillet�kest a Reuters h�r�gyn�ks�g. Ugyanakkor �talak�tj�k az INA szerkezet�t, lev�lasztj�k a g�z�zlet�gat, a Mol pedig el�v�s�rl�si jogot adna Horv�torsz�gnak az �ltala birtokolt INA-r�szv�nyekre.

K�s�bb a horv�t minisztereln�k is meger�s�tette, hogy a d�nt�st az INA �llami h�nyada egy r�sz�nek elad�s�r�l vagy r�szv�nycser�j�r�l a Mollal hat�rozatlan id�re elnapolj�k. Ivo Sanader korm�nyf� a korm�ny�l�s ut�n a horv�t Hina h�r�gyn�ks�gnek elmondta, hogy a halaszt�st a jelenlegi energiapiaci helyzet �s a glob�lis p�nz�gyi v�ls�g indokolja, valamint a korm�nynak az a strat�giai c�lja, hogy megteremtse az orsz�g energiaell�t�si f�ggetlens�g�t.

A korm�nyf� ugyanakkor azt is k�z�lte, hogy a halaszt�si d�nt�s nem a Mol ellen ir�nyul, amely az INA j� strat�giai partner�nek bizonyult.

A Mol m�r meg�llapodott a bar�ti befektet�kkel?

A brit Guardian internetes v�ltozata ennek kapcs�n azt �rja, hogy a Mol m�r �gy is 47,15 sz�zal�kos tulajdonos az INA-ban, �s megpr�b�l abszol�t t�bbs�gre szert tenni a c�gben. Az alm�lt h�napban a Mol nyilv�nos aj�nlatot t�ve 22,15 sz�zal�kos r�szesed�st szerzett az INA-ban.

A helyi m�dia szerint a Mol m�r biztos�totta mag�nak a t�bbs�get az INA-ban, n�h�ny "bar�ti befektet�si alap" r�v�n.

A horv�t korm�ny mag�t megnevezni nem k�v�n� illet�kese ugyanakkor elmondta a Reutersnek azt is, hogy b�r a kabinet nem k�v�n most a r�szv�nycser�r�l t�rgyalni, t�rgyalnak egy �j r�szv�nyesi meg�llapod�sr�l, amely a Molnak el��rn�, hogy �t �vig nem adhatja el a horv�t c�g r�szv�nyeit.

�t �ven bel�l Horv�torsz�gnak el�v�s�rl�si joga lenne az INA-r�szv�nyekre, ha a Mol el akarn� azokat adni. Vagy esetleg maga is c�lpontj�v� v�lna valamelyik nagyobb olajmulti felv�s�rl�si akci�j�nak.

A Mol nem nyilatkozik

A k�t f�l meg�llapod�s k�zeli�f�zisba jutott�arr�l is, hogy lev�lasztj�k az INA g�z�zlet�g�t a c�gr�l, mert az vesztes�get hoz. Ennek oka az, hogy a korm�ny maxim�lta a g�z �r�t. A j�v�ben a g�z eloszt�sa �s v�s�rl�sa egy �j c�g feladata lesz, amely �llami tulajdonban lenne - mondta a horv�t forr�s a Reutersnek, illetve ezt id�zte a Guardian. Az INA ugyanakkor maga folytatja a g�zkitermel�st.

A Mol az MTI k�rd�s�re az �gyben nem k�v�nt t�j�koztat�st adni, arra hivatkozva, hogy folyamatban lev� t�rgyal�sokr�l van sz�. Z�gr�b �s a Mol okt�berben �j�totta fel megbesz�l�seit az �j r�szv�nyesi meg�llapod�sr�l az INA sz�m�ra. Horv�torsz�g m�g, a v�rhat�an 2010-ben vagy 2011-ben esed�kes uni�s bel�p�s el�tt szeretn� 25 sz�zal�kra cs�kkenteni az INA-ban lev� �llami r�szesed�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK