�llami bukt�val v�gz�dhet a Postabank-per

2008.11.03. 15:41

A Deloitte K�nyvvizsg�l� �s Tan�csad� Kft. teljes m�rt�kben egyet�rt a F�v�rosi B�r�s�gnak a Postabank k�nyvvizsg�l�ival szemben indult perben okt�ber 31-�n hozott �t�let�vel, amelyben elutas�totta a Magyar �llam kereset�t - �ll a c�g MTI-hez h�tf�n eljuttatott k�zlem�ny�ben.

A lassan 8 �ve h�z�d� per akkor kezd�d�tt, amikor a magyar �llam �s t�bb �llami tulajdon� c�g 2001 janu�rj�ban k�rt�r�t�si pert ind�tott a Postabank 1994 �s 1998 k�z�tti k�nyvvizsg�l�i, a Deloitte and Touche K�nyvvizsg�l� �s Tan�csad� Kft., az Arthur Andersen Ad�- �s Vezet�si Tan�csad� Kft., valamint a Prudentia K�nyvvizsg�l� �s Tan�csad� Kft. ellen, mert szerint�k a k�nyvvizsg�l�k hozz�j�rultak ahhoz, hogy a p�nzint�zet m�k�d�s�r�l, gazdas�gi teljes�tm�ny�r�l hamis k�p alakuljon ki. Az alperesek hiteles�tett postabanki m�rlegei alapj�n ker�lt sor az 1997-es, illetve 1998-as t�keemel�sekre, majd a bank konszolid�ci�j�ra, amelyek �sszess�g�ben mintegy 170 milli�rd forintj�ba ker�ltek az �llamnak.

A felperesek k�tfajta jogc�men �sszesen mintegy 170 milli�rd forintos k�rig�nyt jelentettek be a perben: egyr�szt a Postabank-r�szv�nyek n�v�rt�k�nek cs�kken�se miatt mintegy 40 milli�rdos vagyonveszt�s, m�sfel�l a p�nzint�zet 1998. december 30-i rendk�v�li k�zgy�l�s�n t�rt�nt alapt�ke-emel�ssel �sszef�gg� mintegy 132 milli�rd forintos konszolid�ci�s k�r miatt.

Az els�fok� b�r�s�g 2005. m�jus 31-�n k�t alperes k�nyvvizsg�l� c�g, az Andersen �s a Prudentia eset�ben elutas�totta a keresetet. Egy�ttal kimondta, hogy a Deloitte �s a magyar �llam fele-fele ar�nyban felel a bek�vetkezett k�r�rt.

A F�v�rosi B�r�s�g akkor mindk�t k�rig�ny vonatkoz�s�ban meg�llap�totta a Deloitte felel�ss�g�t. Az akkori nem joger�s indokl�s szerint a felpereseknek tudniuk kellett volna, hogy vesztes�ges a Postabank, az els�rend� alperes viszont k�sve adott t�j�koztat�st a t�nyleges helyzetr�l. Az els�fok� b�r�s�g a k�rt�r�t�s �sszeg�r�l nem d�nt�tt, csup�n a jogalapr�l.

A fellebbez�sek folyt�n ker�lt az �gy m�sodfokon a F�v�rosi �t�l�t�bl�ra, amely 2007. m�rcius 2-�n joger�sen elutas�totta a r�szv�nyn�v�rt�k-cs�kken�ssel kapcsolatos 40 milli�rd forintos k�rig�nyt mindh�rom k�nyvvizsg�l� c�g vonatkoz�s�ban. Ugyanakkor a 132 milli�rd forintnyi konszolid�ci�s k�rt illet�en megalapozatlannak tal�lta �s hat�lyon k�v�l helyezte az els�fok� �t�letet, �j elj�r�sra utas�tva a F�v�rosi B�r�s�got mindh�rom alperes vonatkoz�s�ban.

A F�v�rosi B�r�s�g Gazdas�gi Koll�giuma legut�bb 2008. �prilis 4-�n t�rgyalta az �gyet. A t�rgyal�st ekkor halasztott�k okt�ber 31-re.

Az els�fok� b�r�s�g 2005. m�jus 31-i d�nt�s�ig a Deloitte jogi k�pviselet�t a K�ves Clifford Chance �gyv�di Iroda l�tta el. A k�nyvvizsg�l� c�g ezut�n jogi k�pvisel�t v�ltott, �gy 2005 szeptember�t�l a Deloitte Kft.-t a Oppenheim �gyv�di Iroda k�pviseli.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK