�ri�si vesztes�gek ut�n a nyugd�jp�nzt�rak

2008.11.10. 11:59

Az ut�bbi h�napokban komoly vesztes�geket szenvedtek el�a vil�g nyugd�jp�nzt�rai - mondta Erd�s Mih�ly, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) f�igazgat�-helyettese a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g si�foki konferenci�j�n. Nagy Csaba, a sz�vets�g eln�ke szerint egy szervezeti v�lt�s jelenten� a megold�st, aminek keret�ben a nyugd�jp�nzt�raknak val�di tulajdonosai lenn�nek.

Az amerikai nyugd�jp�nzt�rak a v�llalati befektet�seiken mintegy 20, az �llamiakon pedig 15 sz�zal�kos vagyonveszt�st szenvedtek el az ut�bbi h�napokban -�t�j�koztatott Erd�s Mih�ly.�A legnagyobb amerikai nyugd�jp�nzt�r egyetlen h�nap alatt 40 milli�rd doll�rt vesz�tett. A PSZ�F f�igazgat�-helyettese szerint 100 millli�rd doll�ros t�kep�tl�sra volna sz�ks�g az amerikai nyugd�jp�nzt�raknak ahhoz, hogy az eredeti v�rakoz�soknak megfelel� nyugd�jakat fizethessenek. M�sk�l�nben ezt a c�lt csak a j�rad�kok jelent�s emel�s�vel tudn�k megval�s�tani.

Magyarorsz�gon viszonylag nagy vesztes�g �rte a nyugd�jp�nzt�rakat, aminek f� oka, hogy az id�n t�rtek �t a v�laszthat� portf�li�s rendszerre, ennek k�vetkezt�ben jelent�sen megn�velt�k befektet�seik k�z�tt a r�szv�nyek ar�ny�t.

A nyugd�jp�nzt�ri rendszert �rint� probl�m�k felbukan� megold�si lehet�s�gei k�z�l a f�tisztvisel� kiemelte, hogy Argent�na a p�nzt�rak �llamos�t�s�t tervezi. Az Eur�pai Uni�ban pedig egyre elfogadottabb az a kor�bbi javaslat, mely szerint a p�nz�gyi csoportokat egys�ges eur�pai p�nz�gyi hat�s�gnak kellene ellen�riznie. Ezt a sz�nd�kot indokolja, hogy 8 ezer eur�pai bankb�l, mind�ssze 44 kezeli a banki eszk�z�k k�tharmad�t, k�z�l�k t�bb is 15 uni�s tagorsz�gban m�k�dik.

Erd�s Mih�ly arr�l is besz�lt, hogy az eur�pai nyugd�jp�nzt�rak vagyon�nak mintegy 48 sz�zal�ka r�szv�nyben van, �m a bankok �ltal kibocs�tott r�szv�nyek ar�nya csak 0,8 sz�zal�kot tesz ki a portf�li�jukb�l, a "m�rgezettnek" nyilv�n�tott befektet�sek pedig csak 2 ezrel�ket �rnek el.

Szervezeti v�lt�sra van sz�ks�g a nyugd�jp�nzt�rakn�l� - mondta Nagy Csaba, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g eln�ke. �gy v�li, a tags�g helyett t�nyleges tulajdonosokra van sz�ks�g�k, amelyek (akik) a jelenlegihez hasonl� v�ls�g eset�n �rdemi l�p�seket tudnak tenni. Az eln�k szerint szab�lyozni kell a p�nzt�rak k�z�tti �tl�p�seket is, annak �rdek�ben, hogy els�sorban a tagok, �s ne az �gyn�k�k befoly�solj�k a tags�g �s vagyona mozg�s�t.

A bankrendszer fizet�k�pes, de nem mindenhat�

A magyar bankszektor az anyabankok seg�ts�g�vel maradt fizet�k�pes, arra azonban az �llammal egy�tt is alkalmatlan, hogy a v�rhat� recesszi�t�l megmentse a magyar gazdas�got - mondta el�ad�s�ban Felcsuti P�ter, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke, a Raiffeisen Bank vez�rigazgat�ja. A magyar gazdas�g �s bankrendszer nem volt beteg,�csak a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g beteg�tette meg. Olyan p�nzalapok megteremt�s�re volna sz�ks�g, amelyek a re�lgazdas�g szerepl�i sz�m�ra ellens�lyozn�k a gazdas�gi �s p�nz�gyi v�ls�g k�vetkezt�ben kialakul� hitelsz�k�t - jelentette ki.

A banksz�vets�g eln�ke szerint nem egyes emberekkel, hanem az eg�sz gazdas�gi rendszerrel van probl�ma, �s nem v�letlen, hogy m�r sokadik alkalommal fordul el�, hogy a hitelmin�s�t�k, az auditorc�gek �s a befektet�si bankok tev�kenys�ge miatt alakul ki v�ls�g a gazdas�gban. Felcsuti P�ter �gy v�li, a v�ls�g hat�s�ra el�t�rbe ker�lnek azok a gazdas�gi elm�letek �s k�zgazd�szok, amelyek �s akik az �llami beavatkoz�s h�vei, a neoliber�lis gazdas�gfelfog�ssal szemben.

Felezt�k tags�gukat az �nseg�lyez� p�nzt�rak

T�lkap�sok ut�ni szigor�t�sok hat�s�ra letisztult az �nseg�lyez� p�nzt�rak piaca - mondta a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g konferenci�j�n Pellei J�zsef, az �nseg�lyez� P�nzt�rsz�vets�g eln�ke. Az tavalyi �v els� f�l�v�nek v�g�n m�g 40 darab �nseg�lyez� p�nzt�r m�k�d�tt 120 ezer taggal 2393 milli� forintos els� f�l�ves bev�tellel. Az idei �v els� f�l�v�nek v�g�n azonban m�r csak 20 p�nzt�r m�k�d�tt 61�ezer taggal 1301 milli� forint bev�tellel.

Az eln�k szerint az �nseg�lyez� p�nzt�rakat els�sorban alanyi jogon j�r� gyermeknevel�si t�mogat�sokra c�lszer� felhaszn�lni �s az�rt sz�ks�ges a fejleszt�s�k, mert m�g a nyugd�jell�t�st �s az eg�szs�g�gyi finansz�roz�st t�bb int�zm�ny is v�gzi, �nseg�lyez� alap� szoci�lis ell�t�st csak ezek az int�zm�nyek v�geznek.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK