Bev�lt a h�romportfoli�s p�nzt�rrendszer

2008.11.10. 19:31

J�l j�rtak a nyugd�jp�nzt�r-tagok a v�laszthat� portfoli�s rendszerre t�rt�n� �tt�r�ssel �s a p�nzt�raknak tov�bbra is �rdemes ingatlanba �s r�szv�nyekbe fektetni a tagok p�nz�t - �ll�tott�k p�nz�gyi �s befektet�si szakemberek a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g si�foki konferenci�j�n. Az el�ad�k v�lem�ny�ket sz�madatokkal is al�t�masztott�k.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Ga�l Attila, az AON P�nzt�rszolg�ltat� vez�rigazgat�ja kisz�molta, hogy a tavaly m�g �tlagosan 6,43 sz�zal�kos hozamot el�r� mag�n-nyugd�jp�nzt�rak id�n v�rhat�an �tlagosan 12,47 sz�zal�kot vesz�tettek volna tagjaik vagyon�b�l, ha nem t�rnek �t a h�romportf�li�s rendszerre. A t�rsas�g sz�m�t�sai szerint ebben az �vben a klasszikus portf�li�t v�laszt� tagok �tlagban +1,56 sz�zal�kos, a kiegyens�lyozott portf�li�t v�laszt�k �tlagosan -13,43 sz�zal�kos, a dinamikus portf�li�t v�laszt�k pedig -23 sz�zal�kos hozamra sz�m�thatnak. Az adatokb�l kit�nik, hogy a kiegyens�lyozott hozam� portfoli�t birtokl� p�nzt�rtagok alig vesz�tenek kevesebbet, mintha nem t�rt�ntek volna v�ltoz�sok, a klasszikus portf�li�t v�laszt�k pedig kifejezetten j�l j�rtak a v�ltoz�sokkal.

Hossz� t�von is �rdemes r�szv�nyekbe fektetni- v�li P�l �rp�d, a Bank Sal Oppenheim magyarorsz�gi fi�ktelep�nek vezet�je. Ugyan egy az OTP Bank 69 sz�zal�kot, a Mol 65 sz�zal�kot, a Magyar Telekom 39 sz�zal�kot, a Richter 34 sz�zal�kot vesz�tett �rt�k�b�l, �s az S&P 39 sz�zal�kkal, a DAX 40 sz�zal�kkal, az FTSE 41 sz�zal�kkal, a BUX 57 sz�zal�kkal alacsonyabb, mint egy �ve. De 1995 �s 2008 k�z�tt a BUX 8, 1-szeres�re, az OTP-r�szv�nyek �rt�ke pedig 25,5-szeres�re emelkedett, mik�zben a magyar �llampap�rok �rt�k�t kifejez� MAX index csak 4,1-szeres�re.

T�r�k Mih�ly, a First Fund K�z�p-Eur�pai Alapkezel� Zrt. vez�rigazgat�ja jelent�s k�l�nbs�geket l�t az egyes ingatlanalapok k�z�tt, �m tov�bbra is j� befektet�snek tartja azokat. P�ld�ul a n�gy legnagyobb ingatlanalap portfoli�j�n bel�l l�v� �llampap�rok �tlagos futamideje az Erste eset�ben 0,33 �v, az OTP-n�l 1,51 �v, a Raiffeisenn�l 2,41, az Eur�p��n�l 2,92 �v. Az �ltala �sszegy�jt�tt adatok alapj�n sz�mos hasonl�s�got fedezett fel az Erste �s az OTP ingatlanalapja, valamint Raiffeisen �s az Eur�pa ingatlanalap k�z�tt, p�ld�ul az el�bbiek t�k�je n�tt, m�g az ut�bbiak� cs�kkent az elm�lt esztend�ben, el�bbiek ink�bb deviz�ban, ut�bbiak ink�bb forintban szedik az �ltaluk b�rbe adott irod�k b�rleti d�j�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK