A Richter Gedeon Nyrt. az �v els� kilenc h�napj�ban 171,37 milli�rd forint �rbev�telt �s 27,42 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el - jelentette a t�rsas�g kedden a B�T honlapj�n k�zz�tett nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) szerint k�sz�lt konszolid�lt gyorsjelent�sben.

Az �rbev�tel 2,2 sz�zal�kkal, a profit 3,1 sz�zal�kkal emelkedett 2007 els� h�romnegyed �v�hez k�pest. A gyorsjelent�s megjegyzi, hogy a profit teljes eg�sz�ben a gy�gyszergy�rt�sb�l sz�rmazott, a kereskedelmi tev�kenys�g egymilli�rd forint vesztes�get eredm�nyezett.

A harmadik negyed�vben - j�lius-szeptemberben - a Richter konszolid�lt nyeres�ge 14,29 milli�rd forint volt, 77,2 sz�zal�kkal t�bb a b�zisn�l, �s j�val t�bb a portfolio.hu �ltal megk�rdezett elemz�k 11,85 milli�rd forintos v�rakoz�s�n�l. Az egyszeri t�telek n�lk�l sz�m�tott els� h�romnegyed�vi konszolid�lt egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) 1471 forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 1427 forinttal.

Az �rbev�tel �s az �rt�kes�t�s k�zvetlen k�lts�g�nek k�l�nb�zete, a brutt� fedezet az id�szak folyam�n 4,8 sz�zal�kkal 93,939 milli�rd forintra n�tt. Az �zemi szint� nyeres�g - a k�lts�gek k�z�tt legnagyobb t�telt jelent� �rt�kes�t�si �s marketing k�lts�gek 15,1 sz�zal�kos emelked�se mellett - 2,6 sz�zal�kkal 27,79 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt.

A p�nz�gyi tev�kenys�g nyeres�ge 964 milli� forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 426 milli� forint vesztes�ggel. Az ad�z�s el�tti nyeres�g 2,2 sz�zal�kkal 29,45 milli�rd forintra emelkedett, az ad�zott nyeres�g pedig 1,6 sz�zal�kos �ves emelked�ssel el�rte a 27,68 milli�rd forintot.

A magyar piacon tov�bb cs�kken� forgalmat az eg�szs�g�gyi rendszer v�ltoztat�s�nak �th�z�d� hat�s�val magyar�zza a c�g. A 2007 elej�n elkezd�d�tt �rcs�kkent�s �teme m�rs�kl�d�tt, de volt olyan k�sz�tm�ny, amelynek �ra 15-40 sz�zal�kkal cs�kkent. A nem t�mogatott gy�gyszer-portfoli�ban a Richter m�rs�kelt �temben kiss� emelte az �rat a harmadik negyed�vben.

Az �gynevezett gy�gyszer-gazdas�goss�gi t�rv�nyben el��rt "k�l�nad�", amelyet a t�mogatott gy�gyszerek eset�ben a termel�i �rra es� t�mogat�s 12 sz�zal�ka, a Richter eset�ben az �v els� kilenc h�napj�ban 1,09 milli�rd forintot tett ki.

A Richter a magyar piacon 5,7 sz�zal�kos r�szesed�ssel b�r a piaci elemz�k szerint. Az Eur�pai Uni� piac�n - Magyarorsz�got figyelmen k�v�l hagyva - a Richter 11,1 sz�zal�kkal 47,59 milli�rd forintra n�velte �rbev�tel�t. A F�K orsz�gokban a forgalom 55,12 milli�rd forint volt, 3,9 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l, de doll�rban az elad�sok 19,3 sz�zal�kkal 339,6 milli� doll�rra emelkedtek.

A gyorsjelent�sben a t�rsas�g megjegyzi, hogy K�n�ban az elad�sok - igaz alacsony b�zisr�l - jelent�sen n�ttek �s 2,7 milli� eur�t tettek ki. Szeptember v�g�n a Richter konszolid�lt m�rleg�nek f��sszege 367,63 milli�rd forint volt, 7,2 sz�zal�kkal t�bb az el�z� �v szeptember v�gin�l. A saj�t t�ke 7,9 sz�zal�kkal 324,65 milli�rd forintra emelkedett, amib�l az eredm�nytartal�k 293,17 milli�rd forint.

A Richter a h�tf�i t�zsdei keresked�sben��27 500 forinton, az el�z� napin�l 900 forinttal, 3,38 sz�zal�kkal dr�g�bban fejezte be a napot, forgalma meghaladta a 2,53 milli�rd forintot. Az elm�lt 52 h�tben a pap�r legmagasabb �rfolyama 41 845 forint, a legalacsonyabb 23 800 forint volt.