M�retes profitcs�kken�s az Unicreditn�l

2008.11.12. 11:45

Az olasz bankok k�z�l az�UniCreditet��rintette a legs�lyosabban a p�nz�gyi v�ls�g, Magyarorsz�gon is jelen l�v� p�nzint�zet�ad�zott eredm�nye �ves �sszevet�sben 54 sz�zal�kkal 551 milli� eur�ra esett vissza a harmadik negyedben a "dr�mai piaci k�r�lm�nyek",�els�sorban a�milli�rdos le�r�sok miatt.�

A�t�rsas�g gyorsjelent�se szerint�a nett� megb�z�si d�jak �sszege 13 sz�zal�kkal cs�kkent, els�sorban a vagyonkezel�si �gyletek zsugorod�sa nyom�n: az ilyen �gyletek volumene 27 sz�zal�kkal 198,7 milli�rd eur�ra cs�kkent az egy �vvel kor�bbihoz k�pest.�A bev�telek csoportszinten 18 sz�zal�kkal n�ttek,�a Kelet-Eur�pa viszont sokkal jobben szerepelt ezen a t�ren, a r�gi� ugyanis�50 sz�zal�kos t�bbletet �rt el.