A bankcsomag elbukott a bizotts�g el�tt

2008.11.17. 13:47

Az Orsz�ggy�l�s k�lts�gvet�si bizotts�ga h�tf�i �l�s�n�elutas�totta, vagyis nem tal�lta �ltal�nos parlamenti vit�ra alkalmasnak a p�nz�gyi k�zvet�t�rendszer stabilit�s�nak er�s�t�s�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslatot, illetve ehhez kapcsol�d�an az ez �vi k�lts�gvet�s m�dos�t�s�t.

A "bankment�csomag" n�ven ismertt� v�lt t�rv�nyjavaslatot csak a szocialista honaty�k t�mogatt�k, az ellenz�k r�sz�r�l t�bb kifog�st is felvetettek. Az ellenz�ki k�pvisel�k k�z�l t�bben p�ld�ul alkotm�nyoss�g szempontj�b�l agg�lyosnak tal�lt�k a t�rv�nyjavaslatot, emellett �gy v�lt�k, hogy az �letbe l�p�se t�lzott jogokat adna az �llamnak a p�nzint�zetek ir�ny�t�s�ban.�

Veres J�nos az �l�s ut�n �js�g�r�knak nyilatkozva sajn�lat�t fejezte ki, hogy a bizotts�g nem t�mogatta a t�rv�nyjavaslatot, �gy fogalmazott, hogy ezzel a bizotts�g nem adott lehet�s�get arra, hogy Magyarorsz�g ledolgozza versenyh�tr�ny�t a t�bbi eur�pai orsz�ghoz k�pest.

A p�nz�gyminiszter kiemelte: mivel m�s bizotts�gok t�mogatt�k, azaz �ltal�nos vit�ra aj�nlott�k a bankment�csomagot, a korm�ny az �ltal�nos vita sor�n k�sz m�dos�tani n�h�ny pontj�n a tervezett �j t�rv�nyt.