Az Aegon Magyarorsz�g Hitel Zrt. nem sz�nteti meg sv�jci frank alap� hiteleit, a folyamatos finansz�roz�s ugyanis a t�rsas�g er�s nemzetk�zi h�tter�nek k�sz�nhet�en biztos�that� - k�z�lte a t�rsas�g h�tf�n az MTI-vel.

A c�g sajt�k�zlem�ny�ben ismerteti: november 15-t�l emelte a sv�jci frank alap� hitelek kamat�t, a lak�sv�s�rl�si c�l� k�lcs�nt 8,22 sz�zal�kos, a szabad felhaszn�l�s� hitelt 9,91 sz�zal�kos teljes hiteld�j mutat�val (THM) k�n�lja, megfelel� m�rt�k� j�vedelem eset�n.

A t�rsas�g decembert�l eur� �s forint alap� k�lcs�n�kkel b�v�ti hitelk�n�lat�t, a hitelek maxim�lis futamidej�t pedig 35 �vre n�veli, lehet�s�get teremtve a havi t�rleszt� r�szletek cs�kkent�s�re. A v�llalat a piaci tendenci�khoz igazodva m�dos�tja az elv�rt j�vedelmi kateg�ri�kat, �gyfelei november k�zep�t�l megfelel�, el�gs�ges �s minim�lis j�vedelemvizsg�lat mellett vehetnek fel k�lcs�nt.

Az elm�lt hetekben t�bb hitelint�zet - k�zt�k az MKB Bank, a K and H Bank, a Raiffeisen Bank, a Volksbank - bejelentette, hogy hat�rozatlan id�re felf�ggeszti a sv�jci frank (CHF) alap� hitelez�st, az MKB eur� alap�, a Volksbank pedig doll�r alap� hiteleket sem ny�jt. M�s p�nzint�zetek m�g foly�s�tanak CHF alap� hiteleket, �m a felt�teleket megszigor�tott�k, a k�lcs�n�ket megdr�g�tott�k. Az OTP Bank �gynevezett Vil�ghitel konstrukci�ja p�ld�ul m�r csak a priv�t banki szerz�d�ssel rendelkez� �gyfelek sz�m�ra �rhet� el.

Sz�mos l�zingc�g is felf�ggesztette a CHF alap� finansz�roz�st �s szigor�totta a hitelez�si felt�teleket. Az �gynevezett aut�s nagykoal�ci� - a Magyar L�zingsz�vets�g, a Magyar G�pj�rm�import�r�k Egyes�lete valamint a G�pj�rm� M�rkakeresked�k Orsz�gos Sz�vets�ge - azt javasolja tagv�llalatainak, hogy az eur�z�n�n k�v�li devizanemek magasabb �rfolyamingadoz�s�b�l fakad� kock�zatok elker�l�se �rdek�ben az eur� �s forint alap� finansz�roz�st r�szes�ts�k el�nyben.