N�tt a lakoss�g tartoz�sa

2008.11.17. 11:39

Az �llamh�ztart�s finansz�roz�si ig�nye az elm�lt egy �vben a GDP 2,7 sz�zal�k�ra r�gott. Az �llamh�ztart�s brutt�, konszolid�lt, n�v�rt�ken sz�m�tott ad�ss�ga pedig a GDP 64,4 sz�zal�ka volt 2008 harmadik negyed�v�nek v�g�n - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank adataib�l.

Az �llamh�ztart�s nett� finansz�roz�si ig�nye az el�zetes adatok szerint a 2008 harmadik negyed�v�vel v�gz�d� elm�lt egy �vben�734 milli�rd forintot tett ki,�ami a�GDP 2,7 sz�zal�k�nak felel meg.�

A j�lius elej�t�l szeptember v�g�ig terjed� id�szakban�az �llamh�ztart�s bev�telei meghaladt�k a kiad�sait, a nett� finansz�roz�si k�pess�g 45 milli�rd forintra -�a GDP 0,7 sz�zal�k�ra - r�gott - k�z�lte a jegybank. �

Az �llamh�ztart�s brutt�, konszolid�lt, n�v�rt�ken sz�m�t�sba vett - �gynevezett maastrichti - ad�ss�ga szeptember v�g�re el�rte a�17 290 milli�rd forintot,�ami�az elm�lt egy esztend� GDP-j�nek 64,4 sz�zal�k�t jelenti. Az �llamh�ztart�s 13 239 milli�rd forintos nett� tartoz�sa pedig GDP-ar�nyosan 49,3 sz�zal�kos volt.

A h�ztart�sok nett� finansz�roz�si k�pess�ge (p�nz�gyi megtakar�t�sa) az el�zetes adatok szerint a 2008 harmadik negyed�v�vel v�gz�d� elm�lt egy �vben a GDP 0,6 sz�zal�k�nak megfelel���rt�ket k�pviselt, vagyis�151 milli�rd forintot tett ki.�A harmadik negyed�vben�a h�ztart�sok p�nz�gyi eszk�zeinek tranzakci�b�l ered��b�v�l�se elmaradt a�tartoz�sok n�veked�s�t�l,��gy a nett� finansz�roz�si ig�ny 191 milli�rd forintra, a GDP 2,8 sz�zal�k�ra r�gott.�