Az orosz Szberbank sz�viv�je h�tf�n este c�folta az Interfax h�r�gyn�ks�g d�lel�tt meg nem nevezett forr�sra hivatkoz� h�r�t, miszerint sz�nd�kai k�z�tt szerepel hosszabb t�von a magyar OTP Bank vagy az osztr�k Raiffeisen Bank megv�s�rl�sa.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Irina Kibina, a Szberbank kommunik�ci�s igazgat�s�g�nak vezet�je a h�tf� esti �r�kban kijelentette: nem felel meg a val�s�gnak, hogy a Szberbank tervei k�z�tt szerepelne az OTP Bank vagy a Raiffeisen Bank megv�s�rl�sa.

Az Interfax meg nem nevezett forr�sa azt mondta: a Szerbank v�s�rolni sz�nd�kozik egy kiterjedt h�l�zattal �s le�nybankokkal rendelkez� kelet-eur�pai bankot, s erre a c�lra az OTP vagy a Raiffeisen j�n sz�m�t�sba, de jelenleg erre nincs p�nz.

A nagy h�l�zattal b�r� kelet-eur�pai bank v�s�rl�sa szerepel a Szberbank strat�giai tervei k�z�tt, de a v�s�rl�son k�v�l sz� lehet strat�giai sz�vets�gr�l vagy 25 sz�zal�kos r�szv�nycser�r�l is.

Egyel�re azonban erre nincs p�nz, mivel a Szberbank - a legnagyobb orosz bank - jelenleg, a v�ls�g k�r�lm�nyei k�z�tt nem tud p�nzt elvonni az orosz bankok hitelez�s�t�l, �s most nem val�s�thatja meg k�lf�ldi v�s�rl�si terveit a gazdas�gon k�v�li megfontol�sok miatt sem, annak ellen�re, hogy a v�ls�g enyh�l�s�vel emelkedni fognak az �rak.

Vlagyimir Putyin korm�nyf� k�t hete a korm�ny�l�sen utols� figyelmeztet�st int�zett azokhoz az orosz bankokhoz, amelyekre a hitelv�ls�g enyh�t�s�re sz�nt �llami milli�rdokat b�zt�k: a p�nzt nem v�lthatj�k valut�ra �s k�lf�ld�n nem fektethetik be, illetve nem helyezhetik el bankokban.

Az Interfax forr�sa azonban az elmondottakhoz hozz�tette: a terv megval�s�t�s�t a Szberbank az Eur�pai Uni�ba vezet� kiskapunak tekinti.

Az Interfax egy m�sik forr�sa szerint a Szberbank m�r konzult�nst is v�lasztott, s ez - a Morgan Stanley -�Kibina �rtes�l�sei szerint m�r el is kezdte az OTP-pap�rok v�s�rl�s�t a Szberbank megb�z�s�b�l.

A Szberbank illet�kesei m�r tavasszal is eml�tettek ilyen terveket, s az illet�kes test�let okt�ber v�g�n hagyta j�v� a bank 2014-ig sz�l� fejleszt�si terveit. A Szberbank f�r�szv�nyese az Orosz Bank, amely 57,6 sz�zal�kot tart. Az idei �v els� 9 h�napja alapj�n a Szberbank vagyon�t tekintve az els� helyen �ll, t�k�s�tetts�ge 14,4 milli�rd eur�.