Az orosz �llami Szberbank hosszabb t�von venni szeretne�egy kiterjedt h�l�zatot �s le�nybankokat fentntart� kelet-eur�pai bankot. A c�lpontok k�z�tt a magyar�OTP Bank vagy az osztr�k Raiffeisen Bank j�n sz�m�t�sba, de jelenleg egy ilyen tranzakci�ra�nincs p�nze a p�nzint�zetnek - k�z�lte h�tf�n az Interfax h�r�gyn�ks�ggel egy, a bank terveit ismer� forr�s.

A nagy h�l�zattal b�r� kelet-eur�pai bank v�s�rl�sa szerepel a Szberbank strat�giai tervei k�z�tt, �s a v�s�rl�son k�v�l sz� lehet strat�giai sz�vets�gr�l, vagy 25 sz�zal�kos r�szv�nycser�r�l is.�

Egyel�re azonban erre nincs p�nz, mivel a Szberbank - a legnagyobb orosz bank - jelenleg, a v�ls�g k�r�lm�nyei k�z�tt nem tud p�nzt elvonni az orosz bankok hitelez�s�t�l, �s nem val�s�thatja meg k�lf�ldi v�s�rl�si terveit a gazdas�gon k�v�li megfontol�sok miatt sem, annak ellen�re, hogy a v�ls�g enyh�l�s�vel emelkedni fognak az �rak - mondta a Interfax forr�sa.�

M�r a tan�csad�t is kiv�lasztott�k?

Vlagyimir Putyin korm�nyf�� a m�lt heti korm�ny�l�sen b�r�lta azokat a bankokat, amelyek - kihaszn�lva az �llami t�mogat�st - k�lf�ldi akviz�ci�kat terveznek. Mindazon�ltal a terv megval�s�t�s�t a Szberbank az Eur�pai Uni�ba vezet� kiskapunak tekinti.�

A�Szberbank�a��Morgan Stanley�szem�ly�ben m�r tan�csad�t is v�lasztott - mondta a Szberbank egy m�sik forr�sa, aki �gy tudja,�hogy az amerikai k�zpont� befektet�si bank�m�r el is kezdte az OTP-pap�rok v�s�rl�s�t a Szberbank megb�z�s�b�l.��

Az OTP gyeng�l Budapesten

Az OTP Bank rs�zv�nyeinek �rfolyama a Budapest �rt�kt�zsd�n 11 �ra k�r�l 2930 forint k�r�l mozgott, ami 0,9 sz�zal�kos cs�kken�st jelent a p�nteki v�geredm�nyhez k�pest.

A bankpap�r ezzel a teljes�tm�nnyel fel�lm�lja az ir�nyad� mutat�t, mivel a BUX az eml�tett id�pontban 1,7 sz�zal�kos m�nuszban volt els�sorban a Mol 2,6, illetve a Magyar Telekom 2,8 sz�zal�kos gyeng�l�se miatt.