Veres j�v�re el�szob�zna az eur�n�l

2008.12.03. 14:27

A p�nz�gyi v�ls�g miatt Magyarorsz�g a tervezettn�l sokkal hamarabb t�rlesztheti ad�ss�gait - id�zi az APA h�r�gyn�ks�g Veres J�nost, aki Br�sszelben nyilatkozott az osztr�k h�r�gyn�ks�gnek �s a Wirtschaftsblatt c�m� lapnak. A p�nz�gyminiszter megeml�tette, hogy a v�ls�g k�vetkezt�ben Magyarorsz�g megfontolja a kor�bbi eur�bevezet�st.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az eur� sz�mos jelent�s el�nyt hozhat Magyarorsz�g sz�m�ra - fejtette ki Veres J�nos. A p�nz�gyminiszter szerint a k�z�s eur�pai valuta megk�m�li az orsz�got a spekul�ci�s kock�zatokt�l, a k�lkereskedelem kisz�m�that�bb� v�lhat, szemben a mostani helyzettel, amikor a forint�rfolyam mozg�sa igen nagy. A korm�nynak nincs hivatalos eur�z�na bel�p�si c�lja, de Magyarorsz�g 2009 v�g�n m�r csatlakozni akar az eur�z�na el�szob�j�nak sz�m�t� ERM-2 rendszerhez.

Az euro bevezet�s�ig esetleg n�h�ny struktur�lis reformot is v�grehajthat Magyarorsz�g p�ld�ul az ad�k, illetve a szoci�lis �s �nkorm�nyzati rendszer ter�let�n - eml�tette Veres, �s felsorolta a k�lts�gvet�si kiad�sok visszafog�s�ra tett int�zked�seket.

Magyarorsz�g j�v�re nem l�pi �t a maastrichi hi�nyc�lt: a korm�ny 2009-re a GDP 2,6 sz�zal�k�ra r�g� �llamh�ztart�si hi�nyt tervez. Az Eur�pai Uni� j�v�re 3,3 sz�zal�kos hi�nyt prognosztiz�lt, az �llamad�ss�got pedig a GDP 66 sz�zal�k�ra becs�lte. A maastrichti krit�riumokban 3 sz�zal�kos deficitkorl�t �s legfeljebb 60 sz�zal�kos GDP-ar�nyos �llamad�ss�g szerepel.

Veres b�zik abban is, hogy Magyarorsz�g az infl�ci�t is gyors �temben tudja cs�kkenteni, ahogyan azt az eur��vezeti bel�p�s is megk�veteli. Nehezebb a kamatkrit�rium teljes�t�se, mivel az alapkamat jelenleg 11 sz�zal�kos, viszont a maastrichti krit�riumok szerint a hossz� t�v� hitelek kamata 2 sz�zal�kpontn�l nem lehet magasabb, mint a h�rom legalacsonyabb infl�ci�s mutat�val rendelkez� uni�s tagorsz�gban.