�jra a f�ld�n a New York-i befektet�k

2008.12.09. 23:29

A fogyaszt�s cs�kken�se, illetve az erre �rz�keny c�gek gyenge teljes�tm�nye minden m�s fejlem�nyt els�p�r az amerikai r�szv�nypiacokon. A befektet�k idegess�g�n kedden a j� h�rek sem voltak k�pesek v�ltoztatni.

A New York-i t�zsde Dow Jones ipari indexe az el�z� k�t keresked�si nap jelent�s er�s�d�se ut�n kedden 2,72 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 8691,33 ponton v�gzett - 30 pap�rj�b�l 27 m�nuszban z�rt. Ebben a k�rben a legnagyobb, 6,9 sz�zal�kos vesztes�get a JP Morgan szenvedte el. A Nasdaq piac composite mutat�ja 1,55 sz�zal�kkal, 1547,34 pontra esett a nap v�g�re. A lenagyobb 500 r�szv�ny teljes�tm�ny�t �sszegz� S&P500 2,3 sz�zal�kos visszaes�st mutatott.

T�bb profitfigyelmeztet�s - �gy a Texas Instruments� �s a Fedex� - jelezte a befektet�knek, hogy a gazdas�gi v�ls�g megt�p�zza a nagy amerikai v�llalatok eredm�nyeit. (A Fedex 14 sz�zal�kos buk�sa a legnagyobb az ut�bbi 21 �vben.) Hi�ba volt t�ma az aut�iparnak ny�jtand� korm�nyzati ment�program, az elad�si kedv�t ez nem befoly�solta.

A fogyaszt�s visszaes�se leronthatja a fogyaszt�si cikkeket gy�rt� c�gek eredm�nyeit is, nem v�letlen�l esett t�bbek k�z�tt a Procter and Gamble vagy a General Electric r�szv�ny�rfolyama. A Kroger szupermarketl�nc pap�rja 6,7 sz�zal�kkal lett olcs�bb, miut�n a c�g forgalma 6 sz�zal�kos cs�kken�s�r�l sz�molt be. A kev�s j�l szerepl� k�z�tt f�leg energiaipari �s inform�ci�technol�giai r�szv�nyeket tal�lni. "Tov�bbra sem l�tszik enyh�lni a befektet�k idegess�ge" - jellemezte a hangulatot egy elemz� a Bloomberg k�rd�s�re.

Megint olcs�bb az olaj

A h�tf�i emelked�s ut�n kedden ism�t olcs�bb lett a szabadpiaci hat�rid�s nyersolaj New Yorkban �s Londonban is. Az �res�st els�sorban az amerikai korm�nyzat jelent�se v�ltotta ki, melyben az �ll, hogy a vil�g olajfogyaszt�sa az id�n �s j�v�re is m�rs�kl�dik, 2008-ban m�g csak napi �tlagban 50 ezer hord�nyival, de j�v�re 450 ezernyivel.

Az amerikai k�nny�olaj �ra janu�ri lej�ratra 1,64 doll�rra esett, �s New Yorkban a napot hord�nk�nt 42,07 doll�ron z�rta. A Brent Londonban nagyobb m�rt�kben olcs�bbodott, legutols� keresked�si �ra 41,40 doll�r volt, ami h�tf�h�z k�pest 2,02 doll�ros cs�kken�s.

KAPCSOLÓDÓ CIKK