El�sz�r cs�kkent az amerikai hitel�llom�ny

2008.12.11. 19:42

Cs�kkent az amerikai h�ztart�sok nett� hitel�llom�nya a harmadik negyed�vben - 1952 �ta el�sz�r - der�l ki a Fed legfrissebb adataib�l.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

�sszesen 0,8 sz�zal�kkal cs�kkent a lakoss�gi hitel�llom�ny. Az utols� h�romnegyed �vben 13 910 milli�rd doll�rral tartoztak a h�ztart�sok, m�g az el�z� negyed�vben 13�940 milli�rddal. A v�llalati hitel�llom�ny emelkedett ugyan, de a 3,7 sz�zal�kos n�veked�s ugyancsak rekordnak felel meg, mivel ilyen kis m�ret� emelked�sre az elm�lt n�gy �vben nem volt p�lda. A h�ztart�si hitel�llom�ny cs�kken�s�nek az lehet az oka, hogy a lakoss�g f�lve a j�v�t�l, elkezdte t�rleszteni az ad�s�gokat.