Visszafogott er�s�d�s Toki�ban

2008.12.11. 7:34

Er�s�d�ssel z�rt cs�t�rt�k�n a toki�i �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja. A Nikkei a keresked�s sor�n szinte v�gig mnuszban volt,�de a�hajr�ban 8720 pontra emelkedett, ami 0,7 sz�zal�kos t�bbletnek felel meg.

A befektet�ket egyr�szt �vatoss� tette az er�s�d� jen, m�sfel�l pedig�az amerikai szen�tus az�aut�gy�rt�knak csomaggal kapcsolatos bizonytalans�g.�A�washingtoni t�rv�nyhoz�s als�h�za a cs�d �ltal fenyegetett h�rom vezet� amerikai aut�gy�rnak ny�jtand� sz�vets�gi ment�csomagot, de az egyel�re k�rd�se, hogy a�fels�h�z��ld�s�t adja-e�a tervre.�

Ez�rt az elm�lt napok nyeres�gei miatt sz�mos befeket�k�profitkiv�telt hajtott v�gre,�ami f�leg a hazai piacon �rdekelt c�gek - az elm�lt napokban jellemz�en er�s�d� -�r�szv�nyeit �rintette.