Dublin t�zmilli�rd eur�t ad bankjainak

2008.12.15. 5:38

Az �r korm�ny azt tervezi, hogy a p�nz�gyi v�ls�g miatt �sszesen t�zmilli�rd eur�val felt�lti t�z kereskedelmi bank t�k�j�t. A tervet a dublini p�nz�gyminiszt�rium vas�rnap este jelentette be.

A t�rca k�zlem�nye szerint a t�kefelt�lt�s c�lja az �r bankszektor hossz� t�v� �letk�pess�g�nek biztos�t�sa, valamint annak t�mogat�sa, hogy a bankok a lakoss�gi �s v�llalati hitelez�ssel tov�bbra is hozz�j�rulhassanak a re�lgazdas�g m�k�d�s�hez.

A t�zmilli�rd eur�t a nyugd�jbiztos�t�si tartal�kalapb�l �s m�s forr�sokb�l mer�tik, a t�kefelt�lt�st pedig banki r�szv�nyek v�s�rl�s�val �s egy�b m�don tervezik v�ghezvinni - tette hozz� a k�zlem�ny.

Ugyanolyan felt�telek

A dokumentum szerint a banki r�szv�nyek jelenlegi tulajdonosai v�rhat�an szint�n �s ugyanolyan felt�telekkel jegyezhetnek majd �jabb bankr�szesed�seket, mint az �r korm�ny.

A p�nz�gyi vil�gv�ls�g kirobban�s�ra �rorsz�g az els�k k�z�tt reag�lt: teljes �llami garanci�t v�llalt a k�vetkez� k�t �vre a bet�tek teljes visszafizet�s�re cs�d eset�re a hat vezet� �r bank �gyfeleinek.

485 milli�rd eur�

A dublini p�nz�gyminiszt�rium becsl�se szerint e k�telezetts�gv�llal�s �sszesen 485 milli�rd eur� �rt�k� bet�tre terjedhet ki.

Az �r korm�ny mindazon�ltal nem k�sz�tett a bajba jut� bankoknak ment��vet, bankot sem �llamos�tott, �s a hitelint�zetek sem emelt�k meg saj�t t�k�j�ket.