Nagyot l�pett a Fed, z�r� k�zel�ben az amerikai kamat

2008.12.16. 20:29

Ahogy arra sz�m�tani lehetett, az Egyes�lt �llamok jegybankj�nak szerep�t bet�lt��Federal Reserve v�gott�az ir�nyad� kamaton, �m a f�l sz�zal�kpontos v�rakoz�sokat meghalad� m�rt�kben�75 b�zisponttal 0,25 sz�zal�kra cs�kkentette a r�t�t.

Fontos kamat�t m�rs�kelte kedden az amerikai Fed: az egynapos (overnight) kamat c�ls�vj�t 0 �s 0,25 sz�zal�k k�z� vitte le az �gynevezett sz�vets�gi alapok kamata eset�ben. A jelent�sek szerint ez gyakorlatilag megfelel az alapkamat 75 b�zispontos cs�kkent�s�nek, az eddigi 1 sz�zal�kr�l, ellent�tben az 50 pontos cs�kkent�si v�rakoz�sokkal. A Federal Reserve�nagyot l�pett, hiszen a kamatv�g�s meghaladta az elemz�k f�lsz�zal�kpontos v�rakoz�s�t. Ez egy�ttal azt is jelenti, hogy a kamatcs�kkent�ssel t�rt�n� gazdas�g�l�nk�t�si lehet�s�gek kimer�l�ben vannak. K�nnyen lehet, hogy a jegybank szerep�t bet�lt��Fed �gy pr�b�l a gazdas�g egy�b d�nt�shoz�inak ir�nyt mutatni.

M�g a 75 b�zispontos kamatv�g�sn�l is b�trabb d�nt�s, hogy a Fed a MarketWatch szerint a 0 sz�zal�kot jel�lte meg �j kamatc�lk�nt. Legut�bb okt�ber v�g�n f�l sz�zal�kponttal (50 b�zisponttal) 1 sz�zal�kra cs�kkentette ir�nyad� kamat�t, a sz�vets�gi napikamatc�lt az amerikai Federal Reserve Ny�ltpiaci Bizotts�ga (FOMC). A l�p�s megfelelt az elemz�i v�rakoz�soknak. Az elm�lt b� egy �vben az ir�nyad� amerikai (k�zponti banki) alapkamat 5,25 sz�zal�kr�l s�llyedt le 0,25 sz�zal�kra, mostant�l gyakorlatilag megc�lozva z�r� kamatszintet.

Amerik�ban eg�sz nap a Fed d�nt�s�re v�rtak a piacok: paradox m�don pont a negat�v adatok keltettek optimizmust, hiszen az aut�gy�rak cs�d sz�l�re ker�l�se, a rekord m�rt�kben visszaes� lak�s�p�t�sek, �s a novemberi 1,7 sz�zal�kos defl�ci� gyakorlatilag megk�t�tte a p�nzint�zet kez�t. A recesszi� �s az infl�ci�s nyom�s elt�n�se miatt az egyetlen racion�lis l�p�s a hitelkond�ci�k �jb�li enyh�t�se volt.

Euf�ri�ban a t�zsde, gyeng�l a z�ldhas�

A l�p�st k�vet�en meredeken emelkedni kezdtek a fontosabb amerikai indexek: a Dow Jones, a Nasdaq �s az S&P 500 a d�nt�st k�vet� 10 percben egyar�nt t�bb mint 1,5 sz�zal�kot er�s�d�tt, m�ghozz� �gy, hogy m�r el�tte is nyeres�gesek voltak a keddi keresked�s folyam�n.

Ezzel ellent�tes a doll�r mozg�sa: az amerikai deviza azonnal jelent�s gyeng�l�sbe kezdett, az eur�t m�r 1,39 f�l�tt jegyezt�k, �s m�r 193 forintot sem �r egy doll�r. Mivel a piac csak f�lsz�zal�kos cs�kkent�sre sz�m�tott, ez a gyeng�l�s term�szetesnek mondhat�.