Elm�lt a Fed-kamatv�g�s hat�sa

2008.12.17. 15:02

Az amerikai hat�rid�s indexek alakul�sa az �rfolyamok lemorzsol�d�s�t jelzi el�re a Wall Streeten, mert a Fed kamatcs�kkent�se okozta kezdeti lelkesed�s elm�lt, �s a befektet�k figyelm�nek k�z�ppontj�ban ism�t a bor�s gazdas�gi kil�t�sok �llnak.

Tov�bbra is nagy figyelem �vezi a p�nz�gyi �gazat pap�rjait, miut�n a befektet�si bankb�l bet�tgy�jt� int�zm�nny� �talakul� Morgan Stanley v�rhat�an negyed�ves vesztes�get jelent be.

Kedden a Fed �jra�rta a "rekordok k�nyv�t", amikor az egynapos (overnight) kamat c�ls�vj�t 0 �s 0,25 sz�zal�k k�z� vitte le, �s ezzel a nem hagyom�nyos l�p�ssel k�v�nt harcba sz�llni a gener�ci�k �ta legfenyeget�bb recesszi� ellen.

Bor�s h�r, hogy az Apple Inc bejelentette, hogy vez�rigazgat�ja, Steve Jobs nem tartja meg hagyom�nyos nyit� el�ad�s�t a j�v� havi Macworld kereskedelmi fesztiv�lon, ami �jra feler�s�tette az eg�szs�gi �llapot�val kapcsolatos aggodalmakat; az Apple �rfolyama bejelent�st k�vet�en 3 sz�zal�kot vesztett �rt�k�b�l.

A befektet�k tov�bbi meghat�roz� v�llalatok negyed�ves eredm�nyeit is v�rj�k: ma teszi k�zz� p�nz�gyi jelent�s�t a Nike �s a ConAgra.

A piacra hat�ssal lehet az is, hogy az OPEC olajminiszterei napi 2 milli� hord� olajat k�sz�lnek kivonni a piacr�l, hogy kiegyens�lyozz�k a vil�ggazdas�g lassul�sa okozta keresletcs�kken�st.

A keddi felfut�s november 10. �ta el�rt legmagasabb �rt�k�re emelte a Standard & Poor's 500indexet, �s sz�mos r�szv�ny piac�n a h�nap legjobb napi teljes�tm�ny�t jegyezt�k fel. A viszony�t�s ugyanakkor nagyon l�nyeges: az S&P idei vesztes�ge m�g mindig 38 sz�zal�kos.

A hat�rid�s indexek k�z�l az S&P 500 futures 13,40 ponttal cs�kkent, sz�m�tott �rt�ke alatt alakul; 130 ponttal gyeng�lt a Dow futures, 14,50 pontot vesztett a Nasdaq 100 futures.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK