Fel�gyeleti kudarc a felfedett pil�taj�t�k

2008.12.17. 16:52

Christopher Cox, az Amerikai Egyes�lt �llamok t�zsdefel�gyelet�nek (SEC) eln�ke a CBS News h�rcsatorna m�sor�ban elismerte, hogy a Madoff-botr�ny �ri�si kudarc �gyn�ks�ge sz�m�ra. A Wall Street t�rt�net�nek tal�n legnagyobb, 50 milli�rd doll�ros befektet�i vesztes�g�t okoz� pil�taj�t�kszer� csal�s�ban Madoff meghamis�totta c�ge pap�rjait, hogy elrejtse �gyfelei el�l a vesztes�geket.

Christopher Cox a m�sorban kifejtette, hogy a fel�gyelet az ut�bbi �vtizedben egyszer sem tudta kivizsg�lni a t�bbsz�ri, hitelesnek t�n� �ll�t�sokat Madoff vissza�l�seir�l. A fel�gyelet m�r 1999-ben levelet kapott Madoff csal�s�r�l. A hat�s�g eln�ke azt mondta, m�lyen aggasztja, hogy a SEC szak�rt�i t�bbsz�r is nyilv�nval�an hib�ztak. Cox arra k�rte a SEC f�fel�gyel�j�t, hogy ind�tson teljes k�r� vizsg�latot a Madoff-�gy kezel�s�r�l.

A 70 �ves Madoff �vek �ta folytatott gigantikus csal�s�ra m�lt h�ten der�lt f�ny, amikor maga az �zletember bevallotta, hogy v�llalkoz�sa egy nagy hazugs�g, egy hatalmas pil�taj�t�k. Madoff kiemelked�en magas hozamot �g�rve vonzotta mag�hoz a befektet�ket - bankokat, befektet�si alapokat �s mag�nszem�lyeket egyar�nt -, �s az �j befektet�sekb�l fizette ki az el�z� befektet�i k�rt

Ak�r�20 �v b�rt�nt is kaphat

Bernard Madoff New York-i �zletember szabadl�bon maradhat, de h�zi �rizetbe ker�l �s elektronikus megfigyel�s al� helyezik - k�z�lte egy sz�vets�gi b�r� szerd�n. A b�r� azt is elrendelte, hogy Madoff feles�g�nek, Ruthnak be kell szolg�ltatnia �tlevel�t. Madoffot 20 �v b�rt�nb�ntet�sre �s 5 milli� doll�r p�nzb�rs�gra �t�lhetik, ha b�n�snek tal�lj�k a k�tv�nycsal�si v�dakban.

A Wall Street-i �zletembert m�lt cs�t�rt�k�n letart�ztatt�k, de 10 milli� doll�ros �vad�k ellen�ben m�g aznap szabadon engedt�k. A b�r� szerdai d�nt�se szerint Madoff bok�j�ra elektronikus nyomk�vet�t er�s�tenek �s ezent�l este 7 �ra �s reggel 9 �ra k�z�tt nem hagyhatja el manhattani lak�s�t, amelynek �rt�k�t 7 milli� doll�rra becs�lik.

�rz�keny vesztes�g �rt t�bb ismert szem�lyis�get

Madoff sz�lh�moss�ga k�l�n�sen �rz�keny vesztes�get okozott azoknak a zsid� j�t�konys�gi alapoknak, amelyek bizalommal fordultak a zsid� vall�s� �zletemberhez. Carl �s Ruth Shapiro Csal�di Alap�tv�nya 145 milli�, a Nobel-b�ked�jas Elie Wiesel Humanit�s Alap�tv�nya 37 milli� doll�rt vesztett. T�bb alap�tv�ny arra k�nyszer�l, hogy besz�ntesse m�k�d�s�t

A legnagyobb vesztes�get elszenved� mag�nszem�ly a 95 �ves, emberbar�ti tev�kenys�get v�gz� Carl Shapiro, aki alap�tv�ny�nak p�nz�n k�v�l mag�nvagyon�b�l is jelent�s �sszeg, 545 milli� doll�r kezel�s�t b�zta Madoff befektet�si c�g�re. Shapiro, aki t�bb mint 50 �ve "szem�lyes, k�zeli viszonyban" volt az �zletemberrel, lehangol�nak nevezte, hogy ilyen sok j�t�konys�gi szervezet �s mag�nszem�ly �let�re volt negat�v hat�ssal a csal�s, olyanok szenvedtek k�rt, akik megb�ztak Madoffban.

T�l sok�ig m�k�d�tt a pil�taj�t�k

A felsz�mol�si elj�r�s m�r megkezd�d�tt Madoff befektet�si c�ge, a Bernard L. Madoff Investment Securities ellen, amely k�r�l a vizsg�latok m�g h�napokig eltarthatnak. Az viszont m�r kider�lt, hogy a volt Nasdaq-eln�k kett�s k�nyvel�st vezetett: az egyikben c�ge val�di �gyletei szerepeltek, a m�sik, a sikereket t�kr�z� �lk�nyvel�s pedig befektet�i sz�m�ra k�sz�lt - k�z�lte a New York-i t�zsdefel�gyelet (SEC).

A The Wall Street Journal szerdai �r�sa szerint a Madoff-csal�s k�r�l hemzsegnek a k�rd�sek. Mindenekel�tt arra kell v�laszt adni, hogyan l�tezhetett ilyen hossz� ideig egy ekkora m�ret� csal�si s�ma. Hogyan lehetett a New York-i t�zsde szakembereit ennyi id�n kereszt�l becsapni, hiszen, visszatekintve, sok �rulkod� jel volt? Az sem �rthet�, mi�rt vallotta be csal�s�t Madoff �s v�rta be a rend�r�ket, ahelyett, hogy csomagolt volna �s a p�nzzel egy olyan orsz�gba utazott volna, amely nem adja ki az amerikai hat�s�goknak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK