Kar�csony ut�n tov�bb gyeng�lhet a forint

2008.12.29. 7:28

H�tf�n v�rhat�an folytat�dik az ut�bbi napok ir�nyzata a t�rs�gi devizapiacokon: a doll�r gyeng�l a rossz amerikai gazdas�gi kil�t�sok miatt, az eur� viszonylagosan er�s�dik, �s ez kis forgalomban "morzsolgatja" a k�z�p-kelet-eur�pai valut�kat az eur�val szemben - els�sorban a zlotyt �s a forintot -, mik�zben a doll�rral szemben nyerhetnek.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A londoni bankk�zi piacon a forint h�tf� reggel 266,95-267,25/eur�n �llt, a kurzus v�ltozatlan a kora hajnalihoz k�pest, �s 5,58 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint a tavalyi �v v�g�n. P�ntek este 266,95-267,25/eur� volt.

A hamarosan megsz�n� szlov�k korona (Szlov�kia 2009-ben csatlakozik az eur��vezethez) h�tf� reggel 30,20/eur�n �llt, ami azt jelenti, hogy 10 sz�zal�kkal er�sebb az eur�val szemben, mint 2007 v�g�n. A cseh korona 26,392-452/eur�n �llt, �s 0,4 sz�zal�kkal volt er�sebb, mint egy �ve. A lengyel zloty 4,1112-32/eur�s kurzust �rt el, ez 14 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint a tavalyi �v v�g�n.

Ugyanakkor a forint 188,04-27 doll�r �rt, ez 0,47 sz�zal�kkal jobb a kora hajnalin�l, 8,50 sz�zal�kkal gyeng�bb mint tavaly �v v�g�n. A szlov�k korona h�tf� reggelig 0,77 sz�zal�kot nyert, a cseh korona 0,80 sz�zal�kot emelkedett, a zloty 0,33 sz�zal�kot nyert a doll�rral szemben a kora hajnali �rt�kekhez k�pest.

H�tf� reggel az eur� 1,4156 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0097 doll�rral dr�g�bb a p�nteki k�s� esti �rt�kn�l.