Bankmamutok sz�lettek szilveszterkor:�a�Wachovia beolvadt a Wells Farg�ba, a Bank of America lenyelte a Merrill Lynchet. Ut�bbi esetben a vev� is tov�bbi seg�ts�gre szorul.

Szerd�n pont ker�lt az amerikai bankszeltor egyik legnagyobb idei �gylet�nek v�g�re: a Bank of America bekebelezte a t�nkre ment Merrill Lynchet. Ezzel 2,7 billi�s eszk�z�llom�ny�val az els� helyre l�p el�re az amerikai bankok toplist�j�n, a Citigroup� �s a JP Morgan el�- �rja a Reuters.

Az�50 milli�rd doll�rra �rt�kelt �gyletr�l m�g szeptember 15-�n sz�letett meg�llapod�s, nagyj�b�l egy �r�val az el�tt, hogy becs�d�lt a Lehman Brothers, elind�tva a p�nz�gyi v�ls�g �jabb hull�m�t. Vev� n�lk�l bizony�ra erre a sorsra jutott volna a Merrill is.

"Kiv�teles�lehet�s�g�nk van a piacszerz�sre, vezet� szerep�nk meger�s�t�s�re vil�gszerte" - hangoztatta k�zlem�ny�ben�a Bank of America vezet�je. Kenneth Lewis arra utalt, hogy a Merrill ad�ss�ga mellett megkapja annak 17 ezer br�ker�t, befeketet�si �zlet�g�t is, amelyet kor�bban a bank "korona�kszer�nek" min�s�tett.

Az optimista�hangnem ellen�re Lewisnak nagyon neh�z dolga lesz. A BoA maga sincs t�l j� b�rben, r�szv�nyeinek �rt�ke tavaly 66 sz�zal�kkal cs�kkent, �s val�sz�n�leg 30 ezer embert kell elk�ldenie ahhoz, hogy megfelel�en �ssze tudja szedni mag�t. Lewis 2010-ig �vi 7 milli�rd doll�rt akar megtakar�tani.

A BoA �s a Merrill eddig egy�ttesen 25 milli�rd doll�ros t�kejuttat�st kapott az amerikai korm�nyzat bankment� csomagj�b�l, de egyes szak�rt�k szerint m�g t�bbre lesz sz�ks�ge�helyzete stabiliz�l�s�hoz. Alighanem meg is kapja majd, elv�gre most m�r v�gk�pp t�l nagy ahhoz, hogy hagyj�k elbukni.

Dupl�j�ra h�zott a Wells Fargo

Ugyancsak cs�t�rt�k�n jelentett�k be egy m�sik giga�zlet lez�rult�t: a Wells Fargo 12,7 milli�rd doll�r�rt felv�s�rolta a Wachovi�t. A vev� ezzel t�bb mint megdupl�zta m�ret�t - az eszk�z�ket tekintve (1,4 billi� doll�r) az Egyes�lt �llamok negyedik legnagyobb bankj�v� v�lt, fi�kh�l�zata pedig a legnagyobb az orsz�gban.

A San Fransisc�-i sz�khely� bank okt�ber 3-�n �llapodott meg a rossz hitelportf�li�ja miatt kil�t�stalan helyzetbe ker�lt Wachovi�val val� egyes�l�sr�l. Aj�nlata annak ellen�re befut� lett, hogy a versenybe ugyancsak besz�ll� Citigroup maga m�g�t tudhatta az amerikai korm�ny t�mogat�s�t is.

A Wells Fargo decemberi bejelent�se szerint arra sz�m�t, hogy a birtok�ba ker�lt 482,4 milli�rd doll�ros hitel�llom�nyb�l 71,4 milli�rd doll�rnyit kell le�rnia. A p�nzint�zet egy�bk�nt eddig is a m�sodik legnagyobb amerikai jelz�log-hitelez� volt, de �vatos strat�gi�j�val elker�lte az olyan kock�zatos k�lcs�n�k ny�jt�s�t, amelyek t�bb nagy konkurens�t cs�dbe juttatt�k.

A felv�s�rl�s sor�n a Wachovia-r�szv�nyeket 5,87 doll�ros �ron sz�m�tott�k be. Ez az �rt�k kevesebb mint tizede a pap�r 2006 m�jusi cs�cs�nak, melyet akkor �rt el, amikor a bank megvette a Golden West Financial hitelint�zetet - �s vele rengeteg, k�s�bb "m�rgezettnek" bizonyul� hitelt.