Kétmillió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Cashline Értékpapír Zrt.-re a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - a brókercég az OTP részvény kereskedését befolyásolta a hatóság szerint.

A felügyelet még tavaly indított piacfelügyeleti eljárást a brókercég ellen, mert a Cashline november 20-án a BÉT-en a kereskedés záró szakaszában eladási ajánlatot vitt be 125 ezer OTP törzsrészvényre 2176 forintos limitáron, majd mintegy két perc múlva visszavonta az ajánlatot. A PSZÁF megállapította: miután az eladási ajánlat regisztrálása és visszavonása alapján befolyásolta az MMTS kereskedési rendszer által folyamatosan számított, és tőzsdei kereskedők számára nyilvános indikatív ár mértékét, alkalmas arra, hogy hamis vagy félrevezető jelzéseket adjon az OTP részvények kínálati viszonyairól.

A felügyelet tavaly októberben 2-2 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Cashline Értékpapír Zrt.-t és a Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zrt.-t a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt. A portfolio.hu ugyanis a Cashline napi jelentésére alapozva október 14-én azt közölte, hogy az OTP részvények szélesebb sávban, a szokásos +/-15 százalékos helyett +/-30 százalékos kilengéssel foroghatnak, holott a tőzsde erre vonatkozó döntése csak október 13-ra volt érvényes.

A Cashline felügyeletnek adott tájékoztatása szerint az ajánlat portfoliókezelt ügyfél részére szólt, s 12 500 darabos ajánlatot szerettek volna rögzíteni, amiből elírás miatt lett 125 ezer darab, s ezt észlelve az ajánlatot visszavonták. A PSZÁF szerint azonban a társaság nyilatkozata nem adott magyarázatot arra, hogy az ajánlat elhelyezése után észlelt téves darabszám okán miért nem került sor annak módosítására, illetve miért csaknem kétperces időtartam elteltével vonták vissza a nyilatkozatuk szerint rontott ajánlatot.

A felügyeleti határozat ismerteti: a Tpt. szerint piacbefolyásolásnak minősül az olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére adott megbízás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról. A PSZÁF szerint a Cashline által beadott ajánlat majdnem két percen keresztül látható volt a piac szereplői számára, befektetési döntéseik meghozatalakor befolyásolva értékítéletüket a valós keresleti-kínálati viszonyokról és a várhatóan kialakuló egyensúlyi árról.

A PSZÁF enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a BÉT ajánlati könyvében emiatt nem rögzítettek a korábbiaktól jelentősen eltérő limitárú eladási ajánlatokat, a Cashline nem realizált kimutatható vagyoni előnyt, továbbá nem merült fel a piac értékítéletének eltorzítására irányuló szándék. A felügylete hangsúlyozza, hogy a törvény ezt a magatartást tiltja, függetlenül annak eredményétől. A bírság összegét mindezek figyelembevételével a kiszabható összeghatár minimum értékében állapította meg.