Ezer�tsz�z hamis bankjegyet tal�lt az MNB

2009.01.15. 19:46

A m�lt �v utols� h�rom h�napj�ban t�bb mint 1500 hamis bankjegyet tal�ltak a forgalomban az MNB szak�rt�i.�A hamis forintbankjegyek adt�k az ut�nzatok k�thamrad�t, a fennmarad� r�szt pedig k�l�nb�z� valutahamis�tv�nyok adt�k.

A m�lt �v utols� h�rom h�napj�ban 1021 esetben �sszesen 1088 forgalomban lefoglalt hamis forintbankjegyet tal�ltak. Ez azt jelzi, hogy az el�z� negyed�vhez k�pest szer�ny m�rt�kben n�tt a hamis�t�sok sz�ma.

A n�veked�s ellen�re�a r�gi t�pus�, kev�sb� v�dett 1000 forintosok forgalomb�l 2007 szeptember�ben t�rt�nt kivon�sa �ta tov�bbra is kedvez� szinten alakult - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank negyed�ves jelent�s�b�l.

Forinthamis�t�sok alakul�sa (Forr�s: MNB)

Forr�s: [origo]

Nyomdai elj�r�ssal a forintbankjegyeket tov�bbra sem hamis�tj�k, az �sszes vizsg�lt hamis�tv�nyt valamely irodai sokszoros�t� eszk�zzel - sz�nes f�nym�sol�val, nyomtat�val -��ll�tott�k elo. Az MNB szak�rt�i r�mutatnak,�a hamis�t�s min�s�gi �s mennyis�gi jellemzoi a k�szp�nzforgalom biztons�g�t nem zavarj�k.

A valutahamis�t�sok ter�n sincs komolyabb gond, az�esetek sz�ma �s a lefoglalt mennyis�g tov�bbra sem jelent�s. A sz�ban forg� h�rom h�napos id�szakban az MNB szakemberi�445 darab k�l�nb�z� valutahamis�tv�nyt vizsg�ltak.�Ezen bel�l a hamis eur�bankjegyek el�fordul�sa a kor�bbi idoszakhoz hasonl�an alakult, �sszesen�283 darab ut�nzatot foglaltak le.