Lemaradtak a devizakamatok

2009.01.20. 12:25

A p�nz�gyi v�ls�g nem hagyta �rintetlen�l a devizabet�tek kamatait sem. Azok azonban j�val kisebb m�rt�kben emelkedtek �s sokkal alacsonyabbak maradtak, mint a forintbet�tek hozamai. �gy a�deviz�ban takar�koskod�k�csak akkor j�rnak j�l, ha legal�bb 6-9 sz�zal�kkal tov�bb gyeng�l a forint. Az [origo] �sszegy�jt�tte, mekkora kamatokat adnak a devizabet�tekre a bankok, �s mennyibe ker�l ez a bet�teseknek.

Futamid�t�l f�gg�en az egymilli� forintnak nagyj�b�l megfelel� n�gyezer eur�ra 4,50-6,00 sz�zal�k, hatezer doll�rra 2,60-3,45 sz�zal�k, h�romezer angol fontra 3,80-4,90 sz�zal�k, hatezer sv�jci frankra 0,30-2,90 sz�zal�k kamat �rhet� el legfeljebb a bankokn�l. �gy a legmagasabb devizakamatok 2,90 sz�zal�k �s 6,00 sz�zal�k k�z�tt mozognak.

Mivel a forintbet�tekre ak�r 12 sz�zal�k kamat is kaphat�, ez�rt egy devizabet�tnek 6-9 sz�zal�k kamatk�l�nbs�get, 0,4 sz�zal�k k�r�li sz�mlahaszn�lati k�lts�get �s legal�bb 0,6 sz�zal�k v�lt�si k�lts�get kell ellens�lyoznia. Ez azt jelenti, hogy a devizabet�tesek csak akkor j�rnak jobban a forintban takar�koskod�kn�l, ha deviz�juk legal�bb 7-10 sz�zal�kot er�s�dik a forinthoz k�pest. �gy annak �rdemes deviz�ban takar�koskodnia, aki arra sz�m�t, hogy egy �ven bel�l az eur� �rfolyama 305 forint, a doll�r� 240 forint, az angol font� 340 forint a sv�jci frank� 320 forint f�l� emelkedik.

Sokszor fizetett jobban az �rfolyamnyeres�g

A rendszerv�ltoztat�s k�r�li mintegy t�z �vben, 1985 �s 1995 k�z�tt rendre a deviz�ban takar�koskod�k j�rtak jobban a forintban gy�jt�get�kh�z k�pest. A forint sorozatos le�rt�kel�sei miatt ugyanis az �rfolyamnyeres�g t�bbet hozott nekik, mint a forintbet�tekre j�r�, egy ideig m�g 36 sz�zal�kot is el�r�, �m ad�z�s ut�n m�r csak 30 sz�zal�kot kitev� kamat.

A Bokros-csomag 1995-�s bevezet�se ut�n viszont 11 �vig folyamatosan magasabb volt a forintbet�tek hozama a devizabet�tek�n�l. A nemzeti valuta �rfolyama ugyanis �vekig javult a n�met m�rk�val, majd az eur�val szemben, r�ad�sul a forintbet�tek kamatai j�val magasabbak voltak a devizabet�tek�n�l.

Ez a folyamat 2006 nyar�n megt�rt. Akkor az eur� �rfolyama 250 forint k�rny�k�r�l hirtelen�280 forint f�l� emelkedett. A forint �rfolyam�nak ingadoz�v� v�l�sa, k�l�n�sen hirtelen gyeng�l�se �rezhet�en cs�kkentette a nemzeti valuta stabilit�s�ba vetett bizalmat, �s ism�t megn�velte a devizabet�tek n�pszer�s�g�t. Ut�na sok�ig �jra forintban volt �rdemes takar�koskodni. Az ut�bbi h�napokban a p�nz�gyi v�ls�g nyom�n gyeng�l� forint miatt ism�t a devizabet�tesek j�rtak jobban.

Akci�s bet�tek h�zz�k fel a cs�cskamatokat

Az [origo] tavaly �prilis elej�n is �sszegy�jt�tte, mekkora kamatokat adtak a devizabet�tekre a bankok. Akkor a forintbet�tekre 8-10 sz�zal�k, a devizabet�tekre pedig 2,3-4,8 sz�zal�k kamat j�rt.

Az el�rhet� legnagyobb kamatok v�ltoz�sa deviz�nk�nt

2008. �prilis 7-�n �s 2009. janu�r 20-�n

Futamid�

Eur�

Amerikai doll�r

Angol font

Sv�jci frank

r�gi

�j

r�gi

�j

r�gi

�j

r�gi

�j

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

L�tra

n.a.

1,50

n.a.

1,50

n.a.

1,00

-

0,50

1 h�

3,29

4,50

2,30

2,60

4,20

4,30

2,39

2,80

2 h�

4,00

4,50

2,50

2,70

4,40

4,40

2,30

2,90

3 h�

4,10

5,50

2,60

3,45

4,40

4,50

2,75

3,00

4 h�

n.a.

4,44

n.a.

2,50

n.a.

3,50

-

0,30

6 h�

4,20

6,00

2,45

3,45

4,50

4,70

2,68

2,47

9 h�

3,90

3,75

2,30

2,76

4,50

3,80

2,30

1,78

12h�

4,20

5,30

2,50

3,06

4,80

4,90

2,95

2,07

Cs�cs

4,20

6,00

2,60

3,45

4,20

4,90

2,95

2,90

Forr�s: bankok

Az akkori kamatszint az eur� �s a amerikai doll�r eset�ben �tlagosan csak 1 sz�zal�kkal alacsonyabb a jelenlegin�l, az angol font �s a sv�jci frank eset�ben pedig azonos, vagy m�g valamivel magasabb is a mostanin�l. A jelenleg k�n�lt, t�bbnyire 3 �s 6 h�napos futamidej� akci�s bet�tek miatt azonban az el�rhet� legmagasabb kamatok most 1-1,8 sz�zal�kkal magasabbak.

Az akkori �s mostani �rfolyamok �s kamatk�l�nb�zetek alapj�n azok j�rtak j�l, akik akkor a devizabet�teket v�lasztott�k. Ehhez az kellet, hogy az eur� �rfolyama 280 forint, a doll�r� 180 forint, az angol font� 350 forint a sv�jci frank� 180 forint f�l� emelkedjen. Ezek az �rfolyamok azonban a p�nz�gyi v�ls�g n�lk�l aligha val�sultak volna meg.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK