Nem lepte meg a Molt a szlov�k eur�

2009.01.20. 11:02

Nem v�rta felk�sz�letlen�l a Mol a szlov�kiai eur�bevezet�st - der�l ki a Napi Gazdas�g interj�j�b�l, melyet Moln�r J�zseffel, az olajipari t�rsas�g p�nz�gyi vez�rigazgat�-helyettes�vel k�sz�tettek. A korona elt�n�se jelenleg nem sok hat�st gyakorol a c�gre, de hossz� t�von hasznos lehet e kock�zat kiiktat�sa.

A Mol legjelent�sebb tagja a szlov�kiai Slovnaft m�r az eur�z�n�ban m�k�dik a k�z�s p�nz janu�r 1-jei bevezet�s�vel. Az �t�ll�s m�r j�val kor�bban, k�t �v megkezd�d�tt, �gy nem volt meglepet�s az eur�bevezet�s. Az azonnali feladatok k�z� csak olyanok tartoztak, mint a kutak �s a szoftverek �t�ll�t�sa, illetve a k�szp�nz�llom�ny biztos�t�sa.

Az �rakkal val� kalkul�ci� - mint m�s keresked�sek eset�n is - m�r kor�bban k�t p�nznemben t�rt�nt, egy ideig m�g fel kell t�ntetni mindk�t �rszab�st. Moln�r szerint a teljes �t�ll�s febru�rra fejez�dik majd be, addigra a teljes v�llalatir�ny�t�si �s elsz�mol�si rendszer is �t�ll.

A m�dos�t�sok k�lts�ge a vez�rigazgat�-helyettes szerint eleny�sz�, mivel a r�gi�s nagyv�llalat eddig is komoly �zleteket vitt eur�- �s doll�rsz�m�t�sokkal. Koron�ban minim�lis mennyis�g� hitele volt a Molnak, teh�t ez sem j�tszik nagy szerepet.

Az egyetlen nagy hat�s� folyom�ny az lehet, hogy a megsz�nik a korona �rfolyam�val kapcsolatos �sszes kock�zat, ami hossz� t�von el�ny�re v�lhat a v�llalatnak. Azonban ez csak k�s�bb �rv�nyes�lhet, mivel a Mol 2010 okt�ber�ig nem k�v�n �j forr�sok�rt a hitelpiachoz fordulni. Addig a m�r megk�t�tt 1,5 milli�rd eur�s hitelkeret vagy bet�ti �llom�ny ny�jt fedezetet a v�llalatnak. A Mol nemr�g t�rt�nt lemin�s�t�se, ez�rt sem r�zza meg a v�llalatot, mivel b�ven van idej�k gondolkodni megold�sokon 2010-ig.

A v�ls�gra adott reakci�k k�z�tt eml�tette Moln�r J�zsef, hogy a beruh�z�si terveket 35 sz�zal�kkal m�rs�klik, illetve 80-100 milli� eur�s k�lts�gmegtakar�t�st �rnek el. Arra a k�rd�sre, hogy milyen beruh�z�sok �llnak le, nem akart v�laszt adni, mivel a terveket m�g csak nemr�g t�rgyalta a c�gvezet�s - olvashat� a Napi Gazdas�gban.