"Nem tenn�k egy fityinget se Britanni�ba"

2009.01.20. 13:09

Rekordm�lys�gre esett az angol font �rfolyama a jennel szemben �s a doll�rral szemben el�rte az 1,40-es szintet, amelyre 2001 �ta nem volt p�lda. Az ok a m�sodik brit bankment�sben keresend�, amely a p�nz�gyi v�ls�g elm�ly�l�s�nek r�m�t festette a piacokra.

Az eur�val szemben a legnagyobb es�st produk�lta a font azut�n, hogy Gordon Brown korm�nya 100 milli�rd fontos (akkor 142 milli�rd doll�ros) bankment�st jelentett be, melynek keret�ben r�szesed�st szerzett a Royal Bank of Scotlandban. A hat�st m�rs�kelte az eur� meggyeng�l�se, amelyet a k�z�s p�nzt haszn�l� t�rs�g rossz kil�t�sai okoztak.

A piac nem l�tja a f�nyt az alag�t v�g�n, csak abban biztos, hogy elszabadul a k�lts�gvet�si hi�ny. A brit korm�ny bankstabiliz�l� csomagja tartalmazott egy 50 milli�rd fontos felt�k�s�t�si programot �s egy 250 milli�rd fontos hitelforr�st. Ez�ltal a brit k�lts�gvet�s hi�nya az el�zetesen tervezettn�l magasabb lesz.

"Azt tan�csoln�m, hogy adjon el minden font-sterlinget, amije csak van!" - mondta Jim Rogers, egy szingap�ri p�nz�gyi int�zet eln�ke. "V�ge. �t�lom ezt kimondani, de nem tenn�k egy fityinget se az Egyes�lt Kir�lys�gba." Az eln�k pontosan megj�solta az �rupiaci ralit 1999-ben.

A font mind a 16 jelent�s fizet�eszk�zzel szemben gyeng�lt arra a h�rre, hogy decemberben esett az infl�ci� annyira, hogy nagyobb teret engedjen a jegybanknak alapkamat�t cs�kkenteni. A brit fogyaszt�i �rak 3,1 sz�zal�kkal emelkedtek egy �v alatt �s a brit gazdas�g 17 �v �ta el�sz�r recesszi�ba ker�lt.

"Annak felismer�se, hogy a bankszektor nagyobb bajban van, mint kor�bban v�rt�k, �s a szektor gazdas�gban bet�lt�tt fontoss�ga jelent�s csap�st m�rt a fontra" - mondta Jeremy Stretch, devizakeresked�. A jegybanki alapkamat (1,5 sz�zal�kra cs�kkentett�k) a bank t�bb �vsz�zados t�rt�net�nek legalacsonyabb szintj�n van �s felt�telezhet�, hogy febru�r 5-�n 1 sz�zal�kra viszik le - �rja a Bloomberg.