Lemondanak a pr�miumr�l a francia bankvez�rek

2009.01.21. 11:16

A korm�ny nyom�s�ra az �llami p�nz�gyi t�mogat�sban r�szes�lt francia nagybankok vezet�i m�giscsak lemondtak a tavalyi pr�miumukr�l.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

- Az int�zm�nyek vezet�i lemondanak a 2008-as pr�miumaikr�l - jelentette be Georges Pauget, a Francia Banksz�vets�g eln�ke, miut�n - sz�mos bankvezet� t�rsas�g�ban - megbesz�l�st folytatott Nicolas Sarkozy �llamf�vel. Hozz�tette, hogy a lemond�sr�l a bankok igazgat�tan�csai d�nt�ttek.�A p�nzint�zetek vezet�i a v�ls�g miatt meggyeng�lt p�nz�gyi szektornak ny�jtand� �jabb �llami t�keinjekci� r�szleteir�l is egyeztettek a k�zt�rsas�gi eln�kkel.

A BNP Parisbas, a Soci�t� G�n�rale �s a Cr�dit Agricole m�r kor�bban k�z�lte, hogy nem utalja �t a vezet�knek a tavalyi �v b�nusz�t.

Az eln�k �s a korm�ny is nyom�st gyakorolt

A francia eln�k m�lt cs�t�rt�k�n k�rte nyilv�nosan az �llamilag megseg�tett bankok vezet�it�l, hogy a jelent�s p�nz�gyi mank��rt cser�be �tmenetileg mondjanak le vaskos pr�miumaikr�l, k�l�nben t�rv�nyben fog arr�l rendelkezni a korm�ny. A Banksz�vets�g �s t�bb int�zm�ny vezet�je is akkor �gy reag�lt, hogy a j�vedelmek k�rd�se kiz�r�lag az igazgat�tan�csok hat�sk�r�be tartozik.

Christine Lagarde gazdas�gi miniszter h�tf�n m�r azzal fenyegette meg a bankokat, hogy ha nem teljes�tik az �llamf� k�r�s�t, akkor "m�s kassza ut�n n�zhetnek", �s a korm�ny nem fogja �ket kiseg�teni a v�ls�gban.

Az aut�gy�ri vezet�ket is lemond�sra �szt�nzik

A miniszter egy szerda reggeli r�di�interj�ban az aut�gy�rak vezet�it is hasonl� gesztusra, azaz a pr�miumokr�l val� lemond�sra k�rte, a v�rhat� �llami t�mogat�s�rt cser�be. Francois Fillon korm�nyf� kedden t�rgyal�sokat kezdett a j�rm�ipar v�ls�g�ra adand� v�laszokr�l az �gazat k�pvisel�ivel, �s r�gt�n jelezte: az �llam 5-6 milli�rd eur�s t�mogat�st aj�nl az aut�gy�rt�knak.��

A francia korm�ny a p�nz�gyi v�ls�g kezdet�n 10,5 milli�rd eur�t aj�nlott fel az orsz�g hat legjelent�sebb bankj�nak a recesszi�ba ker�lt gazdas�g finansz�roz�s�ra. A legnagyobb �sszeget a Cr�dit Agricole kapta: 3 milli�rd eur�t. A BNP Paribas 2,55 milli�rd, a Soci�t� G�n�rale 1,7 milli�rd, a Cr�dit Mutuel 1,2 milli�rd, a Caisse d,Epargne 1,1 milli�rd �s a Banque Populaire 950 milli� eur�hoz jutott.