Forint-, eur�-, frank- �s doll�rkil�t�sok

2009.01.21. 23:43

A befekt�i hangulat tov�bbra sem kedvez a�felt�rekv� piaci deviz�knak, �gy jelent�sebb forinter�s�d�sre r�vid t�von nem lehet sz�m�tani.�Esetleg m�rcius v�g�re v�rhat� egy kis javul�s - der�l ki a Raiffeisen elemz�s�b�l, amely szerint�a doll�r is er�s maradhat az eur�val szemben.

A magyar deviza �rfolyama soha nem l�tott szintre gyeng�lt a h�ten az eur�val szemben, a jegyz�s 288 forint felett is j�rt. Ez azt jelenti, hogy az id�n az eur�hozoz k�pest 7�sz�zal�kkal gyeng�lt a forint.

A magyar deviza r�gi�s t�rsaival egy�tt haladt a lejt�n, a cseh korona, a rom�n lej �s a lengyel zloty is sokat vesz�tett �rt�k�b�l, mivel a felt�rekv� piaci eszk�z�ket tov�bbra is negat�van �t�lik meg a befektet�k.

Kamatv�g�s j�het

Az �rintett deviz�k els�sorban az Eur�p�b�l �rkez� rossz h�rekre reag�ltak �rz�kenyen, az Eur�pai Bizotts�g minap megjelent, visszaes�st prognosztiz�l� jelent�se k�l�n�sen rosszul j�tt, mert a r�gi� exportpiacok tov�bbi sz�k�l�s�t vet�tette el�re.

Teh�t nem forintspecifikus t�nyez�k miatt emelkedett soha nem l�tott szintre az eur� jegyz�se a devizapiacon, ez�rt k�nnyen lehet, hogy az alapkamatot h�tf�n 50 b�zisponttal 9,5 sz�zal�kra cs�kkent� magyar jegybank�rok a j�v�ben tov�bbi kamatv�g�st hajtanak v�gre. Az �jabb monet�ris laz�t�s mellett sz�l az is, hogy az infl�ci� meredek lejt�n halad - der�l ki a Raiffeisen legfrissebb elemz�s�b�l, amely szerint m�rciusban m�r 8 sz�zal�k k�r�li szinten lehet a r�ta.

Egyel�re nem val�sz�n�, hogy a k�vetkez� id�szakban javulni fog a forint meg�t�l�se, ez�rt elk�pzelhet�, hogy az eur� jegyz�se �jabb cs�csokat d�nt majd. Ezzel �sszecseng a Takar�kbank piaci komment�rja, amelyben S�r�s Csaba a p�nzint�zet szak�rt�je jelezte, b�r a forint er�s�d�tt a szerdai keresked�sben, �m trendfordul�r�l nincs sz�, vagyis r�vid t�von nem szabad a magyar deviza komoly er�s�d�s�re sz�m�tani. Mindazon�ltal a Raiffeisen szak�rt�i szerint a negyed�v v�g�re �sszekaphatja mag�t a magyar deviza, �gy elk�pzelhet�, hogy m�rcius v�g�n 270 forint al� ker�l a eur� �rfolyama.

Menek�lnek a doll�rba

A doll�r tov�bb folytatta sz�rnyal�s�t az elm�lt napokban, az eur�hoz m�rt �rfolyama 1,29 alatt is j�rt a h�ten, ez pedig azt jelzi, hogy az eur�pai fizet�eszk�z 8 sz�zal�kkal gyeng�lt. B�r Amerik�ban t�bb gyenge makroadat jelent meg, �m emiatt nem ker�lt padl�ra a z�ldhas� �rfolyama, mert a recesszi�s k�rnyezetben a befektet�k mened�knek tekintik az amerikai deviz�t.

M�s a helyzet a�t�z�ves sz�let�snapj�t id�n �nnepl� k�z�s eur�pai deviz�n�l, �rfolyama az eur�z�n�ban napvil�got l�t� rossz h�rek - Spanyolorsz�g �s G�r�gorsz�g lemin�s�t�se, az Eur�pai Bizotts�g pesszimista gazdas�gi progn�zisa -�egyre lejjebb ker�lt. (Az Eur�pai K�zponti Bank m�lt cs�t�rt�ki 50 b�zispontos kamatv�g�sa nem befoly�solta jelent�sen az eur� jegyz�s�t.) A kamatcs�kkent�s ut�n megjelen� jegybank komment�rb�l a piaci elemz�k azt olvast�k ki, hogy az EKB m�rciusig kiv�r a tov�bbi kamatl�p�sekkel.

A Raiffeisen szakemberei azonban �gy l�tj�k, hogy az EKB a k�vetkez� h�napokban 1,25 sz�zal�kos szintre cs�kkentheti az alapkamatot. Ha erre val�ban sor ker�l az gyeng�theti az eur�t, r�ad�sul a recesszi�s k�rnyezet �s az esetleges negat�v t�zsdei hangulat szint�n nem seg�ti az eur�pai deviz�t.

A h�t h�tral�v� napjain egy�bk�nt a General Electric �ri�sv�llalat negyed�ves besz�mol�ja mellett a cs�t�rt�k�n megjelen� amerikai lak�s- �s munkaer�-piaci adatok, illetve��s az eur�z�n�b�l �rkez� beszerz�si menedzserindex hat�rozhatja meg a piaci hangulatot.

�rdemes a sv�jci jegybankra figyelni

A j�v�ben a sv�jci jegybank�rok megnyilv�nul�sait is �rdemes lesz k�vetni, mivel az utbbi id�ben rendszeresen felh�vt�k a figyelmet arra, hogy a frank t�lzott er�s�d�s�vel nem felt�tlen�l �rtenek egyet. A Raiffeisen k�zgazd�szai �gy v�lik, hogy a sv�jci jegybank nem fog akt�v �rfolyam-politik�t folytatni, azonban a piac �ltal hitelesnek tartott sz�beli nyilatkozat (verb�lis intervenci�) - a jegybank r�sz�r�l - gyeng�theti a frank �rfolyam�t.

A bank elemz�se szerint m�rciusra a frank eur�val szembeni �rfolyama a jelenlegi 1,47-r�l 1,48-ra v�ltozhat. Ha az eur� forinthoz m�rt �rfolyama val�ban 270 forint al� s�llyed m�rciusra, akkor a frank kurzusa a jelenlegi 190 forint feletti szintr�l 180 forint al� s�llyedhet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK