Az MSZP arra k�ri a Magyar Banksz�vets�get, javasolja tagjainak, hogy a csoportos l�tsz�mle�p�t�ssel elbocs�tott embereknek adjon 12 h�napos morat�riumot lak�shiteleik t�rleszt�s�re - mondta Juh�szn� L�vai Katalin, az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�je cs�t�rt�k�n Budapesten sajt�t�j�koztat�n. A banksz�vets�g �r�sban v�rja a szocialista javaslatot, amely azonban - mint jelezt�k - v�lhet�en sok tiszt�zand� k�rd�st vet fel.

A szocialista javaslat szerint egy �ven kereszt�l nem kellene t�rlesztenie a lak�shitel�t az ad�snak, de ez nem j�rna h�tr�nnyal sz�m�ra, �s ha �jra tal�l munk�t, ism�t fizetn� a r�szleteket - k�z�lte Juh�szn� L�vai Katalin, aki elmondta, hogy Finnorsz�gban is van erre lehet�s�g.

A korm�nyp�rti k�pvisel� k�z�lte: azt is k�rik, hogy a 12 h�nap letelte ut�n is adjanak t�relmi id�t a bankok, vagyis a kilakoltat�s vagy a lak�s el�rverez�se el�tt legyen lehet�s�g az ingatlan visszab�rl�s�re, k�r�lbel�l f�l �vig.Szerinte nagyon sok olyan t�rs�g van, ahol egy �v ut�n sem tal�lnak munk�t az elbocs�tottak.

Juh�szn� L�vai Katalin hangs�lyozta: javaslatuk kimondottan a v�ls�ghelyzet kezel�s�t szolg�lja, ez�rt csak a csoportos l�tsz�mle�p�t�s keret�ben elbocs�tottakra vonatkozik. Megjegyezte, hogy ma is van lehet�s�g�k a bankoknak arra, hogy h�rom h�napos halad�kot adjanak, de ezt a lehet�s�get nem nagyon ismerik az emberek. Hozz�tette: t�rv�nyben nem lehet szab�lyozni a k�rd�st, a banksz�vets�g viszont aj�nlhatja az egy�ves morat�rium bevezet�s�t a p�nzint�zeteknek.

M�ller J�nos, a Magyar Banksz�vets�g sz�viv�je az MTI-nek elmondta: v�rj�k az MSZP �r�sos javaslat�t, amelyr�l az eln�ks�g majd kialak�tja �ll�spontj�t. Hozz�tette azonban: az ind�tv�ny�� v�lhet�en nagyon sok k�rd�st vet fel, egyebek k�z�tt azt, hogy h�ny embert �rinthet, �s ki finansz�rozza a morat�rium ideje alatt a bankokat, k�l�n�sen a jelenlegi neh�z helyzetben, amelyet a forr�sok sz�k�ss�ge jellemez.