Nagy ingadoz�s ut�n gyeng�lt a forint

2009.01.27. 16:59

A forint �rfolyama sz�les s�vban ingadozott kedden teljes �sszhangban a t�rs�gbeli deviz�k �rfolyam�nak v�ltoz�s�val, a nap v�g�re azonban az el�z napin�l gyeng�bb helyzetbe ker�lt az eur�val szemben.

Az eur�t 286,60/80 forinton jegyezt�k d�lut�n n�gy �rakor a budapesti bankk�zi kereskedelemben, 0,77 sz�zal�kkal gyeng�bb forint�rfolyamon a h�tf� d�lut�ni 284,40/60 forintn�l.

Nyit�s el�tt m�g 287 forint k�rny�k�n �llt az eur��rfolyam a nemzetk�zi devizapiacokon, majd a d�lel�tt folyam�n a forint lend�letes er�s�d�snek indult a t�bbi t�rs�gbeli deviz�val egy�tt, �s megk�zel�tette a 283 forintos eur��rfolyamot is.

A devizapiacokon enyh�lt a kock�zatker�l�si hajlam a felt�rekv� piaci deviz�kkal szemben, j�l szerepeltek a lengyel zloty, a cseh korona, de a balti deviz�k is. A folyamatot seg�tette az eur� er�s�d�se a doll�rral szemben a d�lel�tt folyam�n, amit a v�ratlanul kedvez�nek bizonyult n�met ifo gazdas�gi hangulat indexnek tulajdon�tott a piac.

A nap k�zben szerzett �rfolyamnyeres�gek azut�n eleny�sztek az eur�pai t�zsdei indexek vesztes�geivel p�rhuzamosan. A lengyel zlotyt gyeng�tette a jegybank v�rt 50 b�zispontn�l nagyobb, 75 b�zispontos kamatv�g�sa is. A zloty a nap k�zben el�rt 4,32 alatti �rt�kr�l 4,40 f�l� gyeng�lt az eur�val szemben.

�sszess�g�ben er�s�d�tt az eur� a doll�r ellen�ben: az Eur�pai K�zponti Bank keddre vonatkoz�an 1,3174 doll�rban r�gz�tette az eur� referencia-�rfolyam�t a h�tf�i 1,2990 doll�r ut�n.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza �rfolyam jegyz�se alapj�n egy sv�jci frank 188,61 (h�tf�n 190,91) forint, 100 jap�n jen pedig 239,38 (249,12) forint.

A doll�rt 217,70/80 forinton jegyezt�k kedden d�lut�n a budapesti bankk�zi kereskedelemben a h�tf� d�lut�ni 216,25/40 ut�n. A forint napk�zben 213 doll�rig is er�s�d�tt.

Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont keddi, 3 h�napos diszkontkincst�rjegy-aukci�j�n t�bb mint k�t �s f�lszeres t�ljegyz�s mellett 13 b�zisponttal 8,88 sz�zal�kra emelkedett a hozam. Az �llampap�rok m�sodpiac�n d�lel�tt m�g a forint er�s�d�s�vel p�rhuzamosan 10-20 b�zisponttal cs�kkentek a hozamok, ami a d�lut�n jelentkez� elad�si nyom�s miatt eleny�szett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK