Egis: 120 forint osztal�k

2009.01.28. 16:04

Az Egis Gy�gyszergy�r Nyrt. szerdai �ves rendes k�zgy�l�se r�szv�nyenk�nt 120 forint osztal�k kifizet�s�r�l d�nt�tt a 2007. okt�ber 1-j�t�l 2008. szeptember 30-ig tart� �zleti �v eredm�ny�b�l.

A n�v�rt�kre vet�tett 12 sz�zal�k osztal�k megegyezik a kor�bbi �vek osztal�k�val, �gy az osztal�kalap az id�n is 934 milli� forint. A francia Servier t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� budapesti gy�gyszerv�llalat a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint 14,262 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el a tavalyi �zleti �v�ben, ami k�tszerese az el�z� �vinek. Az osztal�k figyelembev�tel�vel a t�rsas�g m�rleg szerinti eredm�nye 13,328 milli�rd forint.

Az Egis Gy�gyszergy�r �rbev�tele a tavalyi �zleti �vben 96 milli�rd forint volt, 4 sz�zal�kkal t�bb az el�z� �vin�l. Az �rbev�tel 69 sz�zal�ka exportb�l, 31 sz�zal�ka a belf�ldi piacr�l sz�rmazott - ismertette Marosffy L�szl� vez�rigazgat�-helyettes az igazgat�s�g nemzetk�zi sz�mviteli elvek szerinti besz�mol�j�t.

Az ad�z�s el�tti eredm�ny 83 sz�zal�kkal emelkedett az el�z� �vhez k�pest, 14,49 milli�rd forint volt a 2007/2008-as �zleti �vben. Ebb�l 4,5 milli�rd forintot tett ki az Anpharm r�szv�nyek elad�s�b�l sz�rmaz� egyszeri bev�tel. A vez�rigazgat�-helyettes az �zleti �v kiemelked� esem�ny�nek nevezte a szint�n a Servier csoporthoz tartoz� lengyelorsz�gi c�g �zletr�sz�nek elad�s�t, amelynek eredm�nyek�pp az Egis veszi �t az Anpharm generikus �zlet�g�t, �s ezzel tov�bb er�s�ti jelenl�t�t a legnagyobb kelet-eur�pai piac�n.

Az export emelte a forgalmat

Marosffy L�szl� �rt�kel�se szerint a t�rsas�g n�veked�s�t a lez�rt �zleti �vben az export biztos�totta, a t�rsas�g valamennyi piac�n b�v�l�st �rt el, �gy az export�rbev�tel 26 sz�zal�kkal 402 milli� doll�rra n�tt. A belf�ldi �rbev�tel 8 sz�zal�kkal esett vissza, ebb�l 6 sz�zal�k az �rak "k�nyszer�" cs�kkent�s�nek tudhat� be, �s 2 sz�zal�k volt a t�nyleges forgalomcs�kken�s. Az el�z� �vvel egy�tt k�t �zleti �v alatt 12 sz�zal�kos forgalomcs�kken�st szenvedett el az Egis, de ennek ellen�re meg�rizte 5. hely�t a piacon, 5,6 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel. A besz�mol� szerint az Egis beruh�z�sokra 11 milli�rd forintot k�lt�tt a 2007/2008-as �zleti �vben, kutat�s-fejleszt�sre pedig 8,96 milli�rd forintot ford�tott.

A k�zgy�l�s elfogadta az Egis nemzetk�zi sz�mviteli elvek (IFRS) szerinti konszolid�lt besz�mol�j�t is. E szerint az Egis-csoport �rbev�tele a 2007/2008-as �zleti �vben 7 sz�zal�kkal cs�kkent, 109,2 milli�rd forintot tett ki, az ad�zott eredm�ny 53 sz�zal�kkal 11,68 milli�rd forintra n�tt. A konszolid�lt m�rlegf��sszeg 139,56 milli�rd forintot �rt el, az el�z� �vhez k�pest 11 sz�zal�kkal emelkedett. A konszolid�lt saj�t t�ke �rt�ke egy �v alatt 10 sz�zal�kkal 118,9 milli�rd forintra n�tt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK