Nincs biztos m�dszer a bankment�sre

2009.01.28. 18:02

Sok amerikai bank �llapota egyre romlik, ahelyett, hogy javulna, �s megment�s�kre az Obama-adminisztr�ci�nak nincs biztos m�dszere, legfeljebb pr�ba-szerencse alapon t�rt�nhetnek k�s�rletek, amelyek k�nnyen kudarccal j�rhatnak - �rta a szerdai The Washington Post.

Olvassa el itt a v�ls�g h�reit!

A gazdas�gi helyzet roml�sa miatt a fogyaszt�k �s a v�llalkoz�sok nehezen tudj�k visszafizetni a hiteleket a p�nzint�zeteknek, amelyek sors�val kapcsolatban kem�ny, t�bbnyire n�pszer�tlen int�zked�sekre lesz sz�ks�g - id�zte szak�rt�k v�lem�ny�t a lap. Az amerikai bankok eddigi vesztes�gei becsl�sek szerint el�rte az ezer milli�rd doll�rt.

Az �j demokrata p�rti korm�ny - washingtoni forr�sok szerint - t�bbf�le kezdem�nyez�ssel fog pr�b�lkozni a bankok helyzet�nek er�s�t�s�re, ahelyett, hogy egyetlen, �tfog� m�dszer mellett tenn� le a voks�t. A Feh�r H�znak val�sz�n�leg a pr�ba-szerencse elv�t kell majd alkalmazni, vagyis hasonl�an fog elj�rni, mint a sokat b�r�lt Bush-korm�ny, amely a kritikusok szerint meglehet�sen k�vetkezetlen�l k�lt�tte el a 700 milli�rd doll�ros p�nz�gyi ment�csomag els� fel�t.

Biztos�t�k, vagy �llamos�t�s?

Az egyik m�dszer az, hogy a p�nzint�zetek sz�vets�gi biztos�t�kot, v�delmet kapn�nak arra az esetre, ha vesztes�geik lenn�nek a rossz jelz�loghitel alap� eszk�z�k �rt�kcs�kken�se miatt. Egy m�sik �t az, hogy korm�ny�gyn�ks�get hoznak l�tre a k�ros, "m�rgez�" p�nzeszk�z�k felv�s�rl�s�ra. Egy harmadik lehet�s�g lenne, hogy a korm�ny tov�bbi t�k�t injekt�l a bankokba, ami�rt cser�be tulajdonr�szhez jutna, ami l�nyeg�ben �llamos�t�st jelentene.

A The Washington Post �rt�kel�se szerint mindegyik m�dszer azzal a vesz�llyel j�r, hogy al�akn�zza a bankrendszert. Az �js�g kiemelte: a banki r�szv�nyek olcs�s�ga miatt egy jelent�sebb sz�vets�gi t�keinjekci� - a k�zponti megment�si k�s�rletek eddig d�nt�en erre koncentr�ltak - az int�zetek �llamos�t�s�t jelenten�. N�vtelens�get k�r� tisztvisel�k szerint a bankrendszer ny�lt �llamos�t�s�t kevesen t�mogatj�k Barack Obama eln�k k�rnyezet�ben; Timothy Geithner p�nz�gyminiszter �s Lawrence Summers gazdas�gi f�tan�csad� szerint az �llam rossz banktulajdonos lenne, nem volna k�pes hat�konyan ir�ny�tani sok int�zm�nyt.