USA: �jabb piramisj�t�kokra der�lt f�ny

2009.01.28. 17:02

�jabb, t�bb milli� doll�ros �gynevezett Ponzi-csal�sokra der�lt f�ny az Egyes�lt �llamokban, az ut�bbi hetekben legal�bb hat olyan sz�lh�mos bukott le, aki magas hozamot �g�rve, piramisj�t�kra hasonl�t� tr�kkel csapta be a befektet�ket - �rta a The Wall Street Journal szerd�n.

A leg�jabb leleplezett egy New York-i befektet�, Nicholas Cosmo, aki 370 milli� doll�ros Ponzi-s�m�t m�k�dtetett. A 37 �ves csal�t h�tf�n tart�ztatta le a Sz�vets�gi Nyomoz� Iroda (FBI).

A tr�kk�t az els� �zben azt nagy m�retekben �z� Charles Ponzir�l elnevezett rendszerben a sz�lh�mos mindig az �j befektet�k p�nz�b�l biztos�tja az el�z� befektet�i k�rnek az irre�lisan magas kamatot.

Cosmo 1500 befektet� p�nz�t forgatta meg 2006 �ta, �vi 48 sz�zal�kos hozamot �g�rve. A vizsg�lat sor�n kider�lt, hogy 55 milli� doll�rt kaptak az �jabb �gyfeleket felhajt� br�kerek, �s Cosmo a befektet�k p�nz�b�l �kszereket vett mag�nak, sz�llodai szob�kat �s limuzinokat fizetett, s�t m�g egy baseballcsapatot is t�mogatott. Ha el�t�lik, 20 �v b�ntet�s v�r r�.

Kedden is letart�ztattak a hat�s�gok egy csal�t, Arthur Nadelt, aki egy floridai fedezeti alap tan�csad�ja volt, � szint�n t�bb milli� doll�rral csapta be az �gyfeleket.

Az ut�bbi hetekben lebukott Ponzi-csal�kat az amerikai sajt� mini Madoffoknak nevezi. Bernard Madoff csal�sa tal�n a Wall Street legnagyobb csal�sa volt: decemberben der�lt ki, hogy a New York-i �zletember �veken kereszt�l az orrukn�l fogva vezette a befektet�ket, saj�t bevall�sa szerint 50 milli�rd doll�ros k�rt okozott.

Az amerikai t�zsdefel�gyelet janu�r elej�n egy 50 milli� doll�ros Ponzi-csal�sr�l sz�molt be: egy Philadelphia k�rny�ki p�nzalap menedzsere, bizonyos Joseph Forte csapta be �gyfeleit, a kor�bbi befektet�ket � is az �jabb befektet�k p�nz�b�l fizette.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK