�j forintprogn�zis a Raiffeisent�l

2009.01.29. 1:40

Egy h�ttel ezel�tt m�g 270 forint alatti eur��rfolyamot j�soltak m�rciusra a Raiffeisen szak�rt�i, �m a legfrisebb elemz�s�kben m�r 280 forint k�r�li kurzussal sz�molnak.

Az elm�lt h�ten 280 forint alatt �s 290 forint felett is megfordult az eur� �rfolyama.�A gyenge forint h�tter�ben nem fudament�lis t�nyez�ket kell keresni,�a magyar deviza ugyanis r�gi�s t�rsaival�p�rhuzamosan mozgott - der�l ki a Raiffeisen�legfrissebb elemz�s�b�l.

A felt�rekv� piaci deviz�kra n�zve tov�bbra is�kedvez�tlen�a�piaci hangulat. A forintgyeng�l�s kapcs�n ugyanakkor nem kell p�nikra gondolni, ez�rt a Raiffeisen elemz�i szerint a Magyar Nemzeti Banknak nem kell rendk�v�li int�zekd�seket v�grehajtania. Ebb�l k�vetkez�en a jegybank a k�vetkez� h�napokban tov�bb cs�kkentheti a kamatszintet - v�lik a bank�szak�rt�i.

A janu�ri�makroadatok �s gazdas�gi esem�nyek egyre s�lyosabb recesszi� kialakul�s�ra utalnak, ez�rt�a j�v�ben a piaci szerepl�k�tov�bbra is�kock�zatker�l�k lesznek.�A p�nzint�zet szak�rt�i�elk�pzelhet�nek tartj�k, hogy a forint eur�hoz m�rt �rfolyama k�vetkez� hetekben �jabb m�lypontokra ker�l,�mindazon�ltal az els� negyed�v v�g�re a jelenlegin�l er�sebb forinttal sz�molnak.�

A kedvez�tlen kil�t�sok miatt a Raiffeisen m�dos�totta�a forint �rfolyam�ra vonatkoz� el�rejelz�s�t:�az egy h�ttel ezel�tt megjelent�progn�zis m�rciusra 270 forint alatti�eur��rfolyamot val�sz�n�s�tett,��m a friss�tett�verzi� 280 forint k�r�li jegyz�ssel sz�mol.�