Tarolnak az eur�hitelek

2009.01.30. 10:59

Tavaly decemberben�az �tlagos hitel- �s bet�tkamatl�bak jellemz�en cs�kkentek - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank p�nteken publik�lt �sszefoglal�j�b�l, amely szerint folytat�dott az eur�hitelek t�rnyer�se.

A�lakoss�gi eur�hitelek �j szerz�d�ses �sszege jelent�sen emelkedett, m�g a sv�jci frank alap� hitelek� cs�kkent - k�z�lte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) p�nteken.

A lak�sc�l� forinthitelek��tlagos hitelk�lts�g-mutat�ja�emelkedett, a t�bbi hitelt�pus eset�ben pedig cs�kkent.�Az eur�alap� lak�sk�lcs�n�k�eset�ben a�mutat� visszaesett,�a szabad felhaszn�l�s� hitelek�k�lts�gindex�nem v�ltozott, m�g a szem�lyi hitelekn�l emelked�s ment v�gbe.

Az �j sv�jci frank lak�shitel-szerz�d�sek jelent�s cs�kken�se volt megfigyelhet� a szezon�lis adatok szerint,�m�g
a lak�sc�l� forintalap��k�lcs�n�k�eset�ben is m�rs�kl�d�st m�rt a jegybank.�Az eur�alap� lak�shitelekn�l�az �j szerzid�sek �sszege k�zel �tsz�r�s�re n�vekedett decemberben. A h�ztart�sok hitelez�s�n bel�l a m�sik jelent�sebb mozg�s az �j sv�jci frank szabad felhaszn�l�s� hitelszerzid�sek �rt�k�nek cs�kken�se �s az eurohitelek �rt�k�nek t�bb mint h�romszoros n�veked�se volt. Az eur�hitelek ir�nti kereslet a v�ls�g m�ly�l�se miatt novemberben megugrott abban a h�napban a sz�ban forg� k�lcs�n�k �rt�ke nyolcszoros emelked�st mutattak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK